Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/41
Pagina verder
39
Kontuz: Kontuz ibili labea erabiltzen
ari zarenean edo erabili ondoren,
erre zaitezke eta. Zati metalikoak eta
kristalaren leihatila oso bero egon
daitezke. Ez ukitu zati horiek atea ireki
edo ixterakoan.
Ondo dagoen Korronte Alternoko
entxufe bat erabili beharko duzu. Sartu
entxufea oso-osorik argindarraren
hartunean. Bestela, baliteke gaizki
funtzionatzea. Ez konektatu entxufe bat
baino gehiago hartune berean.
Elikatze kablea hondatuta badago,
fabrikatzaileak aldatu egin beharko du
(zure zerbitzu agenteak edo antzeko
teknikari kualifikatuak) arriskuak
saihesteko.
4. FUNTZIONAMENDUA
Labea lehen aldiz erabili baino lehen,
berotu labea hutsik dagoela.
Labea pizteko hiru hautagailuak egokitu
beharko dituzu. Hasteko, lehenengo
hautagailuari (7) eraginda nahi duzun
tenperatura aukeratuko duzu. Tenperatura
aukeratu aurretik, kontuan izan zein jaki
prestatuko duzun.
Ondoren, grill funtzioaren hautagailua
(8) egokitu beharko duzu. Hautagailua
lehenengo posiziora eramaten baduzu,
goiko grilla aukeratuko duzu, hau da, goiko
erresistentziak jarriko dira martxan. Bigarren
posiziora eramaten baduzu, berriz, beheko
erresistentziak jarriko dira martxan eta jakiak
azpitik egingo dira. Eta bukatzeko, hirugarren
posiziora eramaten baduzu, goiko zein
beheko erresistentziak jarriko dira martxan.
Bukatzeko, jakia labean zenbat denboran
eduki nahi duzun aukeratuko duzu.
Horretarako tenporizadorea erabiliko duzu
(9). Hautagailuaren inguruan 10, 20, 30…
minutuak datoz adierazita eta 2, 4, 6 …
minutuak, berriz, puntuen bidez adierazita
daude.
Labearen hiru hautagailuak aktibatuta edo
egokituta eduki ondoren, tenporizadoreak
atzera zenbatzen hasiko da (9). Denbora
gutxitzen joango da aukeratutako denbora
osoa igaro arte. Orduan, labea automatikoki
itzaliko da eta txistu bat entzungo da,
labean egoteko denbora bukatu dela
adierazteko.
Tenperatura, grill funtzioa eta iraupena
aukeratuta badituzu ere, jana labean
dagoen bitartean ere aldatu ahal izango
dituzu. Horretarako hautagailua (7), (8) edo
(9) ezkerretara jiratu baino ez duzu egin
beharko. Labea itzaltzea ere posible izango
da, horretarako azkeneko hautagailua, hau
da, tenporizadorea (9) ezkerretara guztiz
jiratu beharko duzularik.
Labeak behar bezala funtziona dezan hiru
hautagailuak egokitu behar dira. Bat edo bi
aktibatzen badituzu, labeak ez du berotuko.
Esaterako, tenporizadorea aktibatzen
baduzu, argi adierazlea piztu egingo da,
baina labea ez da berotuko.
KONTUZ: Labea zikin badago, gerta
daiteke platera egiteko denbora gehiago
behar izatea.
OHARRA: Erabiltzen den lehen aldian
kea eta erre usaina atera daiteke, baina
hori ez da izango gaizki funtzionatzen
duelako.
Jaki Lodiera Tenperatura Denbora
mota (ºC) (min.)
Sandwicha 2-3 unit 200 2-4
Txigorkia 2-4 unit 230 2-6
Hanburgesa 2-3 unit 200 3-6
Arraina 1-3 unit 200 6-11
Urdaiazpikoa 2-3 cm. 200 6-11
Saltxitxa 3-4 unit 200-230 7-11
Pastela 1-2 unit 150 18-28
Xerra 1-2 cm. 230 9-15
Oilaskoa
Oilasko erdia
180-200 28-40
Erretilua: Hanburgesak, gratinatuak,
oilasko errea, bizkotxoak eta jaki erreak
zerbitzatzeko balio dezake.
Sareta: Patata erreak … Janari lehorra
oro har.
Erretilua + Sarea: Koipe edo olio asko
duten jakietarako. Esaterako, arraina.
40

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fagor MH-26N bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fagor MH-26N in de taal/talen: English, Espanôl, Français, Polski, Português als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info