Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/41
Pagina verder
38
EU
1. DESKRIBAPENA
1. Erresistentziak
2. Beira
3. Eusteko artekak
4. Atearen heldulekua
5. Kanpoko karkasa
6. Euskarriak
7. Tenperaturaren hautagailua
8. Grill funtzioaren hautagailua
9. Tenporizadorea
10. Argi adierazlea
11. Kablea eta larakoa
12. Erretilu itsua
13. Sareta
14. Saretari eusteko heldulekua
Segurtatu etxeko sarearen tentsioa
bat datorrela tresnarako adierazi
denarekin.
Erretilua sartzeko edo ateratzeko heldu
beti heldulekutik. Erretilua zuzenean
ukituz gero, gerta daiteke erredura
handiak izatea.
Ez busti urez labearen beira labea bero
dagoenean. Hori egitean beira apur
daiteke.
Gailua deskonektatzeko ez tiratu
kabletik, burutik baizik. Bestela, barruko
kableren bat apur zitekeen.
Labea martxan dagoela ez jarri inoiz
gas erregailu baten ondoan, ez eta
beste bero iturri baten edo haizagailu
elektriko baten ondoan ere. Horrela
kontrolatu ahal izango duzu tenperatura
egokia den ala ez.
Aparatu hau ez dago pentsatuta
gaitasun fisikoak, sentsorialak edo
mentalak urrituta dituzten pertsonek
erabiltzeko (haurrak barne), edo
esperientziarik edo ezagutzarik ez
dutenek erabiltzeko, ez bada horien
segurtasunaz arduratzen den pertsona
arduradun batek gailuaren erabilera
gainbegiratzen edo erakusten diela.
Ez busti kablea eta ez manipulatu
unitatea eskuak bustita badituzu.
Gailua erabili ondoren edo gehiago
erabili behar ez baduzu, atera kablea
entxufetik. Egin gauza bera inor ez
badago gailua zaintzen. Argindarraren
hartunearekiko konexioak gaizki
funtzionatzen badu, horrek sutea eragin
dezake.
Olioa duten eta zipriztinak bota
ditzaketen platerak prestatzen
dituzunean, esaterako oilasko errea,
gomendatzen da erretiluan aluminiozko
paperaren bi geruza jartzea, olioz
gutxiago zipriztintzeko. Jarri bat
erretiluan. Orduan olio tantak aluminio
paperen artean dagoen hutsune batera
eroriko dira.
Zaindu haurrak segurtatzeko ez direla
aparatuarekin jolasten ari. Haurrek
ezingo dute labea erabili inguruan
pertsona heldurik ez badago.
Gailua matxuratu bada edo gaizki
badabil, itzali eta ez saiatu konpontzen.
Konpondu beharra badago, jo soilik
fabrikatzaileak baimendutako Laguntza
Teknikoko Zerbitzu batera.
Labea hormatik oso hurbil badago,
horma erre edo herdoildu daiteke.
Ziurtatu gailuaren ondoan kortinarik ez
dagoela.
Ez jarri ezer labearen azpialdean,
labearen azpiko aldearen eta labeari
eusten dion gainazalaren artean alegia.
Sute arriskua dago.
Ez jarri ezer labearen gainean labea
martxan dagoen bitartean, beroarekin
deformatu edo hautsi egin daiteke eta.
Ez sartu zuzenean labean ez botilarik
ez janaren latarik, aparatua edo norbait
kaltetu daiteke eta.
3. SEGURTASUNEKO OHARRAK
ETA NEURRIAK
2. EZAUGARRI TEKNIKOAK
Produktu honek Europako
direktibak betetzen ditu Bateratasun
Elektromagnetikoari eta Behe Tentsioari
dagokionez.
Tentsioa / Maiztasuna 220-240 V ~ 50 Hz
Kontsumoa (W) 1380 1500
Neurriak (mm)
460 x 360 x 293 478 x 398 x 325
Pisua (kg) 6,9 7,9
MH-21N MH-26N
39

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fagor MH-26N bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fagor MH-26N in de taal/talen: English, Espanôl, Français, Polski, Português als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info