Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
Mikrowelle
mit Heißluft und Grill
ED 8323.3S
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Mikrowellengerätes. Sie haben gut gewählt.
Ihr Exquisit-Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Quali-
tätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort
verbindet – wie andere Exquisit-Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer
in ganz Europa im Einsatz stehen.
Version DE 1.0/ Ausgabe 07.09
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo mensen van de gebruiksaanwijzingen..

  Heeft u ook een Nederlandse beschrijving???
  Mijn tante die hem onlangs gekocht heeft, kent geen Duits of Engels... Heel graag zouden wij een Nederlandse gebruiksaanwijzing willen!!
  Alvast dank u wel.

  Met vriendelijke groet
  Kitty Vermeulen

  06-12816262
  kitti70@live.nl Gesteld op 25-8-2020 om 21:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij zouden deze handleiding in het Nederlands willen ontvangem Gesteld op 7-8-2016 om 15:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik ook, heb ik geschreven maar de oplossing is gemakkelijk!!!
   Ga naar "vertalen.nu". Schrijf het woord in het vakje wat er voor staat, vul in van Duits naar Nederlands en voila je kunt je hier met de moeilijkste woorden heel goed redden. Ik heb de vertaling in het boekje geschreven en heb zojuist de klok geactiveerd! De rest kan ik morgen verder vertalen.
   DIT IS EEN GOED ANTWOORD!!!!!Geantwoord op 16-9-2016 om 22:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik zou ook een Nederlandse handleiding willen, gehele document vertalen vervormt, is ook niet fijn leesbaar. Kan iemand mij vertellen hoe ik broodjes kan afbakken? Ik heb wel een stand gevonden maar moet zelf de tijd bewaken en de broodjes omkeren. Zit er eigenlijk geen bakfunctie op?
   Bedankt RinekeGeantwoord op 1-11-2016 om 20:35

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hoe tel je de normale tijd in dat je kan zien hoe laat het is
  Gesteld op 3-1-2016 om 15:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Druk op de knop: STOP. De eerste twee 00 branden, je gaat nu de uren invullen.
   Draai met de knop tot b.v. 22.
   Druk op de knop START.
   Nu branden de twee laatste 00 om de minuten in te vullen.
   Draai met de knop de minuten, b.v. 16 en druk daarna op START. Je hebt nu 16 minuten over 10 in de avond. Diny Heijmans. Geantwoord op 16-9-2016 om 22:39

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Ook ik heb een exquist model 8323.3s gekocht maar zou ook graag het in nederlands willen . Gesteld op 7-1-2015 om 15:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Exquisit ED 8323.3S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Exquisit ED 8323.3S in de taal/talen: Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 3,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info