Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
11
P
ROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
De machine start niet
- Zit de stekker wel in het stopcontact?
- Is het stopcontact niet defect? Probeer een ander.
- Is de zekering wellicht doorgebrand? Vervang hem.
- Verlengkabel defect. Gebruik een andere.
De druk fluctueert
- De pomp zuigt lucht aan. Dicht de baansluitingen goed af.
- Kleppen zijn vuil, versleten of kapot. Laat ze vervangen.
- Pompafdichting versleten. Laat hem vervangen.
- De nozzle is deels geblokkeerd. Maak hem schoon.
De machine stopt
- Zekering doorgebrand. Vervang hem en schakel andere
apparatuur uit.
- Controleer of het stopcontact het juiste voltage afgeeft.
- De thermische beveiliging is geactiveerd. Laat afkoelen en
neem de oorzaak van de oververhitting weg.
- De nozzle is deels geblokkeerd. Maak hem schoon.
De zekering brandt door
- De elektrische installatie is te licht. Sluit het apparaat aan op
een installatie die zwaarder is dan het amperage van het
apparaat. Gebruik geen verlengkabel.
De machine trilt
- Lucht in de watertoevoerslang. Laat ontsnappen door water
door het uitgeschakelde apparaat te laten lopen.
- Problemen in de watervoorziening. Voldoet hij aan de eisen?
Gebruik geen te lange of te dunne slang (min. ½”).
De machine start en stopt regelmatig uit zichzelf
- Pomp of spuitpistool lekken. Laat repareren.
De machine start maar levert geen water
- Pomp, slang of accessoires zijn bevroren. Laat ontdooien en
controleren.
- Geen watertoevoer. Zorg voor water.
- Filter geblokkeerd. Maak het filter schoon.
- Nozzle geblokkeerd. Maak de nozzle schoon.
Neem bij andere problemen contact op met uw dealer!
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo , bezit eurom h102 ,heel tevreden maar heb nu probleem.
  Op de zwarte slang die van de wateruitlaat naar de pistool gaat zit er een kleine dichting ( rubbertje ) .
  Die is verstorven met gevolg dat water alle kanten spuit .
  S.V.P. kun je mij een paar rubbertjes bezorgen ( mits betaling) oftewel een volledige slang .
  Met dank .Jaak. Gesteld op 20-7-2020 om 16:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eurom H102 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eurom H102 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info