Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
6
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Het spuitpistool is voor de veiligheid voorzien van een ‘slot’.
Als u het palletje van links naar rechts wegdrukt blokkeert het
spuitpistool en werkt het niet. Door het palletje terug te duwen
ontgrendelt u het spuitpistool weer.
De motor is uitgevoerd met een thermische beveiliging, die
hem bij oververhitting uitschakelt. In principe start hij zelf weer
in al hij voldoende is afgekoeld, maar beter is het de machine
uit te schakelen, 5 à 10 min. te wachten en daarna opnieuw te
starten. Onderzoek de oorzaak van de oververhitting en neem
die weg. Bij herhaling dient u het apparaat niet meer te
gebruiken en contact op te nemen met uw leverancier /
servicedienst.
De drukregelaar kan de druk terugbrengen wanneer deze de
vooraf ingestelde waardes overschrijdt.
OPBOUW
Druk de ophanghaak elektrokabel op de machine
Draai de waterinlaatkoppeling op de waterinlaat.
Let op! Het filter moet altijd in de inlaat geïnstalleerd zitten
om zand, kalk en andere verontreinigingen die de pomp
kunnen beschadigen, uit het water te filteren. Werken
zonder filter doet de garantie vervallen.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo , bezit eurom h102 ,heel tevreden maar heb nu probleem.
  Op de zwarte slang die van de wateruitlaat naar de pistool gaat zit er een kleine dichting ( rubbertje ) .
  Die is verstorven met gevolg dat water alle kanten spuit .
  S.V.P. kun je mij een paar rubbertjes bezorgen ( mits betaling) oftewel een volledige slang .
  Met dank .Jaak. Gesteld op 20-7-2020 om 16:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eurom H102 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eurom H102 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info