Essent E thermostaat Thermostaat | 0,93 mb | Nederlandsv
32
v
bewegen) en de CV- ketel is ingeschakeld, maar reageert niet, neem dan contact op
met uw installateur.
Controleer of de ‘ketel-thermostaat’ niet te hoog staat ingesteld.•
Het display geeft “- - -” weer
De thermostaat detecteert geen CV-ketel. •
Controleer of er een weerstand of een Power Converter geplaatst moet worden/is •
geplaatst en of de draden van de thermostaat op de juiste klemmen zijn aangeslo-
ten. (zie aansluittabellen, te vinden op www.mijn-e.nl/help).
Controleer of het verwarmingstoestel is ingeschakeld. Zo ja, controleer dan of de •
thermostaat goed is aangesloten op de CV-ketel en reset de ketel.
Blijft dit probleem zich voordoen, dan is er waarschijnlijk sprake van draadbreuk of •
een los contact. Neem dit geval contact op met uw installateur.
Het display geeft weer
Er is sprake van een foutmelding van uw ketel. Raadpleeg de handleiding van •
uw ketel voor de betekenis en oplossing van deze fout. Deze melding zult u
alleen te zien krijgen als de thermostaat via OpenTherm® is aangeloten op uw
verwarmingstoestel.
De thermostaat blijft piepen
De accu van de thermostaat is leeg. U kunt de accu snel opladen door de •
thermostaat op uw computer aan te sluiten. Na een nacht op de CV-ketel
aangesloten te zijn, is deze ook weer opgeladen.
Wanneer dit probleem zich vaker voordoet, controleer dan de aansluitingen op •
bijvoorbeeld een los contact.
Controleer of er een weerstand of een Power Converter geplaatst moet worden/is •
geplaatst en of de draden van de thermostaat op de juiste klemmen zijn aangeslo-
ten. (zie aansluittabellen, te vinden op www.mijn-e.nl/help).
Vorige 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Volgende

Essent E thermostaat handleiding


Thermostaat

Aantal vragen:29
Aantal antwoorden:9

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Essent handleidingen


Contact opnemen met Essent

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Essent E thermostaat Thermostaat bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Essent E thermostaat in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.