Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/65
Pagina verder
1
English
Table of Contents
INSTRUCTION BOOK SYMBOLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
WHEN USING THIS PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
WHEN USING THE STRAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
WHEN USING THE BATTERIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
FOR USERS IN HONG KONG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
WHEN CHOOSING A POWER SOURCE . . . . . . . . . . . . . . . . 6
EPSON FEATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Chapter 1
CAMERA SETUP
ITEMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CHECKING THE PACKING CONTENTS. . . . . . . . . . . . . . . . 9
TOP VIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BATTERIES AND MEMORY CARD INSTALLATION . . . . . . . . . 11
ACCESSING THE BATTERIES AND MEMORY CARD . . . . 11
HOW TO INSERT AND REMOVE THE MEMORY CARD. . 11
BATTERY SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BATTERY LIFE INDICATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SETTING UP YOUR CAMERA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
POWER ON/OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INITIAL SETTINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Chapter 2
STANDARD OPERATION
HOLDING THE CAMERA / RELEASING THE SHUTTER . . . . . . 14
FULL & HALF SHUTTER BUTTON POSITONS . . . . . . . . . . 14
CAMERA RANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
THE IMAGE SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TAKING PHOTOS USING THE LCD MONITOR . . . . . . . . . . 15
TURNING THE QUICK VIEW ON/OFF. . . . . . . . . . . . . . . . . .16
USING THE VIEWFINDER-ONLY METHOD . . . . . . . . . . . . .16
IF THE CAPTURED IMAGE IS OUT OF FOCUS FRAME . . . 17
OPTICAL ZOOM & DIGITAL ZOOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
IMAGE CAPTURE SETTINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CONFIRMING THE NUMBER OF PHOTOGRAPHS. . . . . . .19
FLASH CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
USING THE SELF TIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
PLAYBACK SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ONE BY ONE PLAYBACK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
DISPLAYING MULTIPLE IMAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
LCD MONITOR IMAGE ENLARGEMENT . . . . . . . . . . . . . . . 21
SLIDE SHOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
QUICK PHOTO REVIEW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DELETING FILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DELETING A SINGLE PHOTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DELETING ALL IMAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
USING YOUR IMAGES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DISPLAYING ON A TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
EXPORTING IMAGES TO A COMPUTER . . . . . . . . . . . . . . . .24
WORKING WITH IMAGES ON A COMPUTER . . . . . . . . . . .24
DIRECT PRINTING FROM CAMERA TO PRINTER . . . . . . .24
USING THE AC ADAPTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HOW TO CONNECT THE AC ADAPTER . . . . . . . . . . . . . . . .25
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Epson photopc l-400 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Epson photopc l-400 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 9,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info