• worden de kleuren geel en cyaan niet afgedrukt. Er zijn reeds 65 testpagina's doorgevoerd waarbij zwart en meganta de juiste weergaven geven maar geel en cyaan blijven nagenoeg onzichtbaar (geel deels en cyaan helemaal niet zichtbaar)

  wat is hiervoor de gangbare workflow om opgelost te krijgen?
  hebben reeds enkele reinigingsroutines doorlopen, testpagina's afgedrukt enz......
  en alle is netjes geplaatst.


  alvast bedankt,
  Marc Vp

  Gesteld op 5-9-2020 om 10:26 in forum Epson WorkForce WF-7710DWF Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info