Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/152
Pagina verder
Umgebungsbedingungen
Betrieb Verwenden Sie den Drucker innerhalb des im folgenden Diagramm gezeigten
Bereichs.
Temperatur: 10 bis 35 °C (50 bis 95 °F)
Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % RH (ohne Kondensierung)
Lagerung
Temperatur: -20 bis 40 °C (-4 bis 104 °F)
*
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 85 % RH (ohne Kondensierung)
* Kann einen Monat bei 40 °C (104 °F) gelagert werden.
Umgebungsbedingungen für Tintenaschen
Aufbewahrungstemperatur
-20 bis 40 °C (-4 bis 104 °F)
*
Gefriertemperatur -15 °C (5 °F)
Bei einer Temperatur von 25 °C (77 °F) dauert es etwa 2 Stunden, bis die Tinte
aufgetaut und wieder verwendbar ist.
* Kann einen Monat bei 40 °C (104 °F) gelagert werden.
Systemvoraussetzungen
Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-
bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server
2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/
Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8
Hinweis:
Mac OS X unterstützen möglicherweise einige Anwendungen und Funktionen nicht.
Das UNIX-Dateisystem (UFS) für Mac OS X wird nicht unterstützt.
Benutzerhandbuch
Anhang
139
139

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn epson et 4550 blijft zeggen dat de inkt op zou zijn, er komt in het venster te staan waarschuwing, BK
  wat kan ik hieraan doen Gesteld op 5-6-2021 om 15:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze printer is voor iedereen zichtbaar in het netwerk. Wat doe ik om de printer alleen zichtbaar te hebben voor vooraf geautoriseerde devices ? Gesteld op 18-3-2019 om 15:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de scanner vindt geen computer. wij hebben 2 computers waarnaartoe wij documenten willen kunnen scannen. de scanner geeft echter aan dat er geen computers op het netwerk zitten, hetgeen onjuist is. ze zitter er alle twee op, en met alle twee kunnen we wel printen op de epson Gesteld op 1-3-2018 om 19:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heeft u op de computers het epson programmaonderdeel SCAN al gedraaid en de printer laten zoeken?
   Ga naar Start-> Alle programma’s -> Epson -> Scan... Geantwoord op 10-3-2018 om 00:24

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn computer verschijnt niet meer in het display van de printer om naar te scannen. Andersom kan ik wel printen en scannen vanaf de computer. Hoe kan ik mijn computer weer als scanbestemming noteren? Gesteld op 9-1-2018 om 15:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Op die computer bij Epson scan instelling de draadloze printer laten zoeken.
   Heb zelf dat één van de twee computers ook niet zichtbaar is op het printerscherm terwijl bij testen van verbinding printer zegt dat verbinding er is.
   Moet nog uitzoeken waar dat aan ligt. Geantwoord op 13-1-2018 om 20:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe zet ik dubbelzijdig printen uit op mijn EPSON ET 4550 Gesteld op 31-10-2017 om 16:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Epson ET-4550 Ecotank bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Epson ET-4550 Ecotank in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Epson ET-4550 Ecotank

Epson ET-4550 Ecotank Snelstart handleiding - Nederlands - 2 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 147 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Gebruiksaanwijzing - English - 145 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Gebruiksaanwijzing - Français - 153 pagina's

Epson ET-4550 Ecotank Snelstart handleiding - Français, Português, Espanõl - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info