Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 14
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1146
FAQ
1. Waarom sluit de camera automatisch af wanneer ik hem aanzet?
Antwoord: U zult hem wellicht moeten opladen, het duurt 3á4 uur om de camera
volledig op te laden.
2. Ik heb de action camera met mijn computer verbonden en het afspelen van de
bestanden vanaf de Micro SD card gaat niet vloeiend.
Antwoord: Kopieer de videobestanden naar de lokale harde schijf en probeer het
nogmaals. De vertraging is vanwege de limiet van de overdrachtssnelheid.
3. De actiecamera loopt vast wanneer ik video’s wil maken. Wat moet ik doen?
Antwoord: Reset de camera.
4. Ik heb de Amcap software gebruikt om op te nemen maar ik kan Windows Media
Player niet gebruiken om het opgenomen bestand af te spelen, waarom?
Antwoord: Hernoem het opgenomen bestand met de ‘.AVI’ extensie.
INHOUD
EnVivo Action Video Camera
2GB Micro SD kaart + micro SD kaart adapter
USB kabel
USB adapter
1 klem
Camera houder voor bevestiging aan helm
Brede band om te bevestigen op helm en fiets
1 standaard
Nek/draagband
3 nauwe banden voor bevestiging aan fiets
Software & driver CD
PARAMETERS
Item Parameters
Video formaat AVI
Video versleuteling M-JPEG
Video resolutie 720*480 VGA
Video frame rate 30fps ± 1 fps
Media afspeel software
Er is software om videobestanden af te spelen bijgevoegd
op de CD
Beeldverhouding 4:3
Ondersteunde
systemen
Windows me/2000/XP/2003/VistaMac OS10.4
Laadspanning DC-5V
Interface type Mini 5 pin USB
Opslag ondersteuning Micro SD (TIF)
Batterij type High-capacity lithium polymer
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Envivo 1213 Action Cam bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Envivo 1213 Action Cam in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info