• Mijn moeder heeft de Emporia Pure en deze geeft de melding 'laadfout' een minuut of 2 nadat je hem in de lader gezet hebt maar hij laadt wel op. Het kabeltje en de stekker zitten goed en de pinnetjes in de lader lijken ook in orde.

  Gesteld op 5-2-2018 om 08:03 in forum Emporia Mobiel Misbruik melden
  • Wij hebben exact dezelfde vraag, jammer dat niemand een oplossing heeft. Resetten naar fabrieksinstellingen helpt niet en kan geen resetknopje die je met naald kan bedienen vinden helaas. Geantwoord op 25-3-2018 om 14:43

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • Dit komt door een defecte lader, die te weinig spanning afgeeft,
   Bij het oplade gsm ziet een te lage spanning, waardoor de batterij niet kan worden opgeladen. Geantwoord op 20-9-2020 om 00:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info