Empire Electronix M785 Tablet pc | 4,8 mb | Nederlands1
1
1. Mededelingen
1 . Houd het apparaat uit de buurt van vocht en stof.
2 . Laat het product niet achter in een omgeving met een hoge temperatuur, in het bijzonder in een
afgesloten auto tijdens warm weer.
3 . Laat het apparaat niet vallen en sla niet op het apparaat.
4 . Schud het apparaat, met name het LCD, nooit hard op en neer, want dan het scherm defect
raken.
5 . Kies het juiste volume voor de oortelefoon; een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
6 . Laad het apparaat op als:
(1) Het "Power"-pictogram aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
(2) Het apparaat zichzelf automatisch uitschakelt en niet meer inschakelt.
(3) Er geen reactie is bij het bedienen van de knoppen.
Let op: Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde oplader. Andere opladers kunnen
schade aan het apparaat veroorzaken.
Ingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Uitgang: 5 V 1500 mA
7 . Ontkoppel het apparaat niet van de PC tijdens het downloaden, uploaden of formatteren. Dit
kan programmeerfouten in het apparaat veroorzaken.
8 . Open het apparaat niet zelf, laat dit aan een professional over.
9 . Gebruik geen chemische producten op basis van alcohol, thinner of benzeen om het oppervlak
van het apparaat schoon te maken.
10. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar dit verboden is, zoals in een vliegtuig.
11
. Maak altijd een back-up van uw apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verloren
bestanden of gegevens na beschadiging of reparatie van het apparaat.
12
. De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen in de technologie en het ontwerp van het
apparaat aan te brengen en is niet verplicht de gebruiker te informeren over de ontwikkeling
van nieuwe versies of ontwerpen.
13
. Het apparaat is NIET waterdicht: stel het nooit bloot aan vocht.
De inschakeltijd van het apparaat bedraagt ca. 20 seconden, gebruik het apparaat gedurende
deze periode niet.
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Empire Electronix M785 handleiding


Tablet pc

Aantal vragen:224
Aantal antwoorden:112

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Empire Electronix handleidingen


Contact opnemen met Empire Electronix

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Empire Electronix M785 Tablet pc bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Empire Electronix M785 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.