Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
A700D8DC
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn vraag. hoe kan ik foto's van de computer overzetten naar de empire a700d8dc Gesteld op 11-1-2020 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar ophet internet vind ik de driver om deze tablet aan mijn PC te koppelen? Gesteld op 20-11-2018 om 22:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er wordt.Aangegeven opslag ruimte bijna vol,hoe kan ik deze volle opslag verwijderen? Gesteld op 22-1-2016 om 13:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Als je opslag bijna vol is dan zal je apps die je niet meer gebruikt moeten "weggooien". Klik de app die je wilt verwijderen aan en houd deze even ingedrukt. Dan komt het prullebakje naar voren. Sleep de app ernaar toe en de app is verwijderd. Doe dit dan met alle andere apps die je wilt verwijderen. Ook filmpjes die je opslaat op je tablet veel opslaggeheugen in gebruik, sla deze op via dropbox oid om ruimte te besparen... dropbox is een programma/app die je op je tablet kan zetten voor opslag op het internet. Je houdt dan wel alles in handbereik maar gebruikt dan geen geheugen op je
   tablet. Geantwoord op 1-2-2016 om 16:17

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik krijg het volgende in beeld "srtech_teni is gestopt" als ik de tablet aan zet en kan niks meer doen hoe moet ik dit verhelpen Gesteld op 22-1-2016 om 11:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ruim 2 jaar nadat deze vraag is gesteld, heb ik (andere gebruiker) hetzelfde probleem. Eergisteren heb ik dat afschuwelijk ding voor het eerst opgestart, gisteren niet gebruikt en vandaag zie ik "srtech_teni is gestopt" op het scherm. Niets meer aan te doen. Dat ding reageert helemaal niet. Geantwoord op 19-2-2018 om 15:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik heb een reset gedaan en alles teruggezet naar de fabrieksinstelling en ik heb niets meer gezien. Ik heb daarna alle benodigde aps opnieuw eropgezet en alles werkt weer.
   Manfred Vergoossen.Geantwoord op 19-2-2018 om 20:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • is het mogelijk om Whats-App op tablet a700d8dc te krijgen
  Viendelijk dank Jaap Gesteld op 30-4-2015 om 00:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • steeds als ik iets wil downloaden krijg ik te horen dat dit niet kan, daar het vol zit, terwijl er bijna niets op zit. waar kan ik een hogere geheugen kopen? Gesteld op 21-2-2015 om 18:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Deze tablet werkt niet alvorens er persoonsgegevens aan Google worden verstrekt. Een z.g. account. De app. blokkeren en vragen om het creditcard nummer. Iedere maal kom ik niet verder wanneer ik geen privacy schendende voorwaarden accepteer.
  Via mijn PC krijg ik ook geen verbinding met de tablet of diens software.
  Is dit tablet te gebruiken zonder google ? Of bestaat er een ander besturingssysteem voor. ?
  Gesteld op 6-2-2015 om 20:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als je de code niet meer weet wat kun je dan doen om er een nieuwe in te krijgen of is het einde verhaal wie kan er iets over zeggen gr jaap Gesteld op 25-12-2014 om 16:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik zit met hetzelfde probleem, heb de code zelfs bij het installeren niet ingevoerd, maar kom dus helemaal niet meer in het system. Gr Lies Geantwoord op 5-2-2015 om 14:32

   Waardeer dit antwoord (7)Misbruik melden
 • weet wacht woord niet krijg de tablet niet aan ,
  ze vragen om een wacht woord doe het verkeerde ,Weet het niet meer,
  wat moet ik doen. Gesteld op 4-10-2014 om 13:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Empire Electronix A700D8DC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Empire Electronix A700D8DC in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 13,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info