Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/53
Pagina verder
48
|
NEDERLANDS
13.0 Online media afspelen met behulp van
de (web) Apps
De EM7485 heeft de beschikking over een volledig functionerende webbrowser met
HTML 5 ondersteuning en volledig functionele video en geluidstags.
Tip: Het is aangeraden om de EM3140 Draadloos Mini toetsenbord met ingebouwde
touchpad en laser te gebruiken voor optimaal gebruiksgemak.
1. Zorg ervoor dat het hoofdmenu van de mediaspeler wordt getoond. Gebruik de
navigatieknoppen om ‘Webbrowser’ te selecteren en druk op de ’OK’ knop.
2. Druk op de ‘Menu’ knop waarna het browsermenu wordt geopend.
3. Selecteer de adresbalk bovenin het menu en druk op de ‘OK’ knop. Je wordt
naar een virtueel toetsenbord geleid.
4. Vul de naam in van de website die je wilt bezoeken, bijvoorbeeld:
www.eminent-
online.com en druk dan tweemaal op de ‘Play’ knop van de afstandsbediening
om de pagina te openen.
5. Druk op de rode knop van de afstandsbediening om de items op de website te
kunnen selecteren en aan te kunnen klikken.
Tip: Wanneer je het virtuele toetsenbord gebruikt, druk dan op de rode knop van de
afstandsbediening om symbolen toe te voegen. Gebruik de ‘Time Seek’ knop om te
wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
Tip: Gebruik de ‘Bookmark’ knop om websites aan je favorieten toe te voegen.
14.0 Downloaden met de mediaspeler
De EM7485 is voorzien van een ingebouwde Torrent module. De Torrent module is
‘Transmission’ genaamd. Door gebruik te maken van deze module, kun je de
mediaspeler bestanden laten downloaden van het internet.
Wanneer je de download functie gebruikt, dient er een interne harde schijf in de
mediaspeler aanwezig te zijn die door de mediaspeler is geformatteerd.
Hint: Om er zeker van te zijn dat je downloads niet corrupt raken door het per ongeluk
uitschakelen van de mediaspeler via de afstandsbediening heeft de media speler een
‘Safe-shutdown’ functie.
48

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eminent EM7480 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eminent EM7480 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Eminent EM7480

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - Nederlands, Deutsch - 2 pagina's

Eminent EM7480 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 55 pagina's

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Eminent EM7480 Gebruiksaanwijzing - English - 52 pagina's

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Eminent EM7480 Gebruiksaanwijzing - Français - 55 pagina's

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - Italiano, Português, Espanõl, Polski - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info