Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/53
Pagina verder
11
|
NEDERLANDS
5.0 De mediaspeler aansluiten
1. Sluit de HDMI kabel op de HDMI aansluiting van de EM7480/EM7485 aan en
sluit de andere kant van de HDMI kabel op een vrije HDMI aansluiting van je
televisie aan. In geval je geen vrije HDMI aansluiting op je televisie hebt, kun je
gebruik maken van de component aansluitingen op zowel de mediaspeler als je
televisie om zodoende alsnog HD beelden te kunnen ontvangen. Je kunt ook
gebruik maken van de composiet aansluitingen wanneer je een oudere CRT
televisie gebruikt.
2. Indien gewenst kun je een netwerkkabel op de LAN aansluiting van de
EM7480/EM7485 aansluiten. De andere kant van de netwerkkabel dien je op je
router of switch aan te sluiten.
3. Schakel je televisie in en zet de televisie op het juiste HDMI kanaal.
4. Sluit de kabel van de stroomadapter op de ‘DC INaansluiting van de
EM7480/EM7485 aan.
5. Sluit de stroomadapter op een stopcontact aan.
In geval je gebruik maakt van een HDMI versterker, dien je de HDMI kabel op de
versterker aan te sluiten. Er dient ook een HDMI kabel vanaf de versterker naar je
televisie te gaan.
Als je ook gebruik wilt maken van 3D, dan dient je versterker wel te beschikken over
HDMI 1.4 aansluitingen ( HDMI 1.4 IN en HDMI 1.4 OUT)!
6.0 De mediaspeler instellen
Druk op de ‘Aan/uit’ schakelaar om de mediaspeler in te schakelen. Normaliter wordt
er een wizard getoond. Deze wizard kan worden gebruikt om de mediaspeler in te
stellen (basisinstellingen).
1. De wizard start met de taalselectie, in dit geval ‘Menutaal’ genoemd. Druk op de
‘OKknop van de afstandsbediening om te bevestigen. Selecteer ‘Nederlands’ en
druk op de ‘OK’ knop.
2. Hierna volgt de optie ‘Tijd’ druk op de ‘OK’ knop om de tijdzone in te stellen.
standaard staat deze op ‘Auto’ indien gewenst kun je de tijdzone handmatig
instellen door op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening te drukken.
3. Instellingen bekabeld LAN’ is daarna geselecteerd. Druk op de ‘OK’ knop om dit
menu te openen. Als de mediaspeler bekabeld op je netwerk is aangesloten en je
wilt automatisch een IP-adres laten toewijzen, kun je ‘DHCP IP (AUTO)’
selecteren en op ‘OK’ drukken.
4. Daarna verschijnt de ‘DNS (AUTO)’ vraag. Bevestig dit door op de ‘OK’ knop te
drukken. Daarna wordt gevraagd om de instelling op te slaan. Druk op de ‘OK’
knop om de instellingen te testen en op te slaan. Na het testen worden de
netwerkgegevens zoals een IP-Adres en Submask getoond. Druk op de ‘OK’
knop.
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eminent EM7480 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eminent EM7480 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Eminent EM7480

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - Nederlands, Deutsch - 2 pagina's

Eminent EM7480 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 55 pagina's

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Eminent EM7480 Gebruiksaanwijzing - English - 52 pagina's

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Eminent EM7480 Gebruiksaanwijzing - Français - 55 pagina's

Eminent EM7480 Snelstart handleiding - Italiano, Português, Espanõl, Polski - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info