Elro HIS20S Beveiliging | 1,68 mb | NederlandsAdvertentie

4
telefoonnummers bellen en het gebruikersbericht
(opgenomen onder Gebruiker instellen) voor de
ingestelde “speeltijd” afspelen. De ontvanger moet het
bericht bevestigen door op de -knop op
het
toetsenblok van zijn telefoon te drukken.
De spraakkiezer zal naar het telefoonnummer van de
eerste huissleutel blijven bellen totdat het de ingestelde
aantal keren is gebeld, wanneer de volgende
omstandigheden optreden:
1. De oproep wordt beantwoord, maar de ontvanger
drukt niet op op het toetsenblok van de
telefoon om te bevestigen.
2. De oproep wordt niet beantwoord of er is geen
bevestiging ontvangen.
Bijvoorbeeld, is de huissleutelfaciliteit nuttig om ouders
te informeren dat een kind van school is thuisgekomen
en het systeem heeft uitgeschakeld.
AFSTANDSBEDIENING SYSTEEM
Het is mogelijk om via de aangesloten telefoonlijn in het
systeem in te bellen om de status van het systeem op
te vragen en basiscontrole over het systeem te hebben,
(bijv. om het systeem in of uit te schakelen). U kunt ook
de microfoon op het draadloze bedieningspaneel
activeren om te luisteren wat er in het beveiligde
eigendom gebeurt.
SABOTAGEBEVEILIGING
Alle systeemapparaten (behalve de
afstandsbedieningen) beschikken over
beveiligingsfuncties voor sabotage om tegen
ongeoorloofde pogingen om op het apparaat in te
grijpen, te beschermen. Elke poging om de batterijklep
van een apparaat te verwijderen (met uitzondering van
de afstandsbediening) of om het draadloze
bedieningspaneel van de muur te verwijderen, zal een
alarmconditie starten (tenzij het systeem in de test- of
programmeermodus is), zelfs als het systeem
uitgeschakeld is.
STORINGDETECTIE
Om eventuele illegale storingpogingen van het
radiokanaal dat door uw alarmsysteem wordt gebruikt
op te sporen, is een speciale storingdetectiefunctie in
het draadloze bedieningspaneel en zonne-sirene
opgenomen. Als deze functie is ingeschakeld, en het
radiokanaal wordt gedurende 90 seconden continu
gestoord, wanneer het systeem is ingeschakeld, zal de
zonne-sirene gedurende 3 seconden een
vooringestelde alarmreeks snelle bliepjes uitstoten. Als
het storen voor 30 seconden voortduurt of meerdere
volledige alarmcondities optreden. Als daarnaast het
systeem voor meer dan drie periodes van 30 seconden
in een interval van 5 minuten wordt gestoord, zal dit ook
een volledige alarmconditie genereren.
De storingdetectiefuncties in het draadloze
bedieningspaneel en de zonne-sirene werken
zelfstandig.
Het circuit van de storingdetectie is ontworpen om
permanent stoorsignalen te scannen. Het is echter
mogelijk dat het andere lokale radiostoring die legaal of
illegaal op dezelfde frequentie werken, kan detecteren.
Als het de bedoeling is de storing detectiefunctie te
gebruiken, is het raadzaam dat het systeem ten minste
2 weken op valse storingalarmen wordt gecontroleerd
alvorens de storingdetectiefunctie permanent in te
schakelen.
BATTERIJBEWAKING
Naast de batterijbewaking en “bijna lege
batterij”-indicatoren in elk apparaat, geeft het draadloze
bedieningspaneel met behulp van het
gebeurtenislogboek ook een “bijna lege batterij”-status
in een passieve infrarood-detector of magnetische
contactdetector in het systeem aan.
ID-CODE LEREN
Ter voorkoming van ongeoorloofde pogingen om uw
systeem te bedienen of te uit te schakelen, moet u uw
systeem configureren om alleen radiosignalen van uw
eigen systeemapparaten te accepteren. Alle detectoren
en afstandsbedieningen hebben hun unieke ID-codes,
en het draadloze bedieningspaneel moeten hun codes
afzonderlijk leren om het systeem goed te laten
werken.
Voor de PIR-detector en magnetische contactdetector,
zal het eenvoudig indrukken van de
sabotageschakelaar naast de PCB onmiddellijk de
ID-code naar het draadloze bedieningspaneel
verzenden, met het draadloze bedieningspaneel
ingesteld op “Beveiliging sensorzone”.
Het drukken op de -knop op de afstandsbediening
zal onmiddellijk de ID-code naar het draadloze
bedieningspaneel verzenden, met het draadloze
bedieningspaneel ingesteld op de
Gebruiker-setupmodus.
Voor het groene besturingselement of groene
Advertentie

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Elro HIS20S handleiding


Beveiliging

Aantal vragen:14
Aantal antwoorden:8

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Elro handleidingen


Contact opnemen met Elro

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2015 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

vooringestelde alarmreeks snelle bliepjes uitstoten. Als het storen voor 30 seconden voortduurt of meerdere volledige alarmcondities optreden. Als daarnaast het systeem voor meer dan drie periodes van 30 seconden in een interval van 5 minuten wordt gestoord, zal dit ook een volledige alarmconditie genereren. telefoonnummers bellen en het gebruikersbericht (opgenomen onder Gebruiker instellen) voor de ingestelde “speeltijd” afspelen. De ontvanger moet het bericht bevestigen door op de -knop op het toetsenblok van zijn telefoon te drukken. De spraakkiezer zal naar het telefoonnummer van de eerste huissleutel blijven bellen totdat het de ingestelde aantal keren is gebeld, wanneer de volgende omstandigheden optreden: De storingdetectiefuncties bedieningspaneel en de zelfstandig. 1. De oproep wordt beantwoord, maar de ontvanger Het circuit van de storingdetectie is ontworpen om permanent stoorsignalen te scannen. Het is echter mogelijk dat het andere lokale radiostoring die legaal of illegaal op dezelfde frequentie werken, kan detecteren. Als het de bedoeling is de storing detectiefunctie te gebruiken, is het raadzaam dat het systeem ten minste 2 weken op valse storingalarmen wordt gecontroleerd alvorens de storingdetectiefunctie permanent in te schakelen. drukt niet op op het toetsenblok van de telefoon om te bevestigen. 2. De oproep wordt niet beantwoord of er is geen bevestiging ontvangen. Bijvoorbeeld, is de huissleutelfaciliteit nuttig om ouders te informeren dat een kind van school is thuisgekomen en het systeem heeft uitgeschakeld. in het draadloze zonne-sirene werken BATTERIJBEWAKING Naast de batterijbewaking en “bijna lege batterij”-indicatoren in elk apparaat, geeft het draadloze bedieningspaneel met behulp van het gebeurtenislogboek ook een “bijna lege batterij”-status in een passieve infrarood-detector of magnetische contactdetector in het systeem aan. AFSTANDSBEDIENING SYSTEEM Het is mogelijk om via de aangesloten telefoonlijn in het systeem in te bellen om de status van het systeem op te vragen en basiscontrole over het systeem te hebben, (bijv. om het systeem in of uit te schakelen). U kunt ook de microfoon op het draadloze bedieningspaneel activeren om te luisteren wat er in het beveiligde eigendom gebeurt. ID-CODE LEREN Ter voorkoming van ongeoorloofde pogingen om uw systeem te bedienen of te uit te schakelen, moet u uw systeem configureren om alleen radiosignalen van uw eigen systeemapparaten te accepteren. Alle detectoren en afstandsbedieningen hebben hun unieke ID-codes, en het draadloze bedieningspaneel moeten hun codes afzonderlijk leren om het systeem goed te laten werken. SABOTAGEBEVEILIGING Alle systeemapparaten (behalve de afstandsbedieningen) beschikken over beveiligingsfuncties voor sabotage om tegen ongeoorloofde pogingen om op het apparaat in te grijpen, te beschermen. Elke poging om de batterijklep van een apparaat te verwijderen (met uitzondering van de afstandsbediening) of om het draadloze bedieningspaneel van de muur te verwijderen, zal een alarmconditie starten (tenzij het systeem in de test- of programmeermodus is), zelfs als het systeem uitgeschakeld is. Voor de PIR-detector en magnetische contactdetector, zal het eenvoudig indrukken van de sabotageschakelaar naast de PCB onmiddellijk de ID-code naar het draadloze bedieningspaneel verzenden, met het draadloze bedieningspaneel ingesteld op “Beveiliging sensorzone”. STORINGDETECTIE Om eventuele illegale storingpogingen van het radiokanaal dat door uw alarmsysteem wordt gebruikt op te sporen, is een speciale storingdetectiefunctie in het draadloze bedieningspaneel en zonne-sirene opgenomen. Als deze functie is ingeschakeld, en het radiokanaal wordt gedurende 90 seconden continu gestoord, wanneer het systeem is ingeschakeld, zal de zonne-sirene gedurende 3 seconden een Het drukken op de -knop op de afstandsbediening zal onmiddellijk de ID-code naar het draadloze bedieningspaneel verzenden, met het draadloze bedieningspaneel ingesteld op de Gebruiker-setupmodus. Voor 4 het groene besturingselement of groene

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Elro HIS20S Beveiliging bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Elro HIS20S in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.