Elro HA68 Beveiliging | 3,69 mb | Nederlands-5--60-
NLNL
Bedieningspaneel om mee te luisteren naar wat er gebeurt in de beschermde
zone.
SABOTAGE BESCHERMING (TAMPER PROTECTION)
Alle systeemtoestellen (behalve de afstandbedieningen) bevatten een Tamper
Protection. Deze beschermt je tegen onbevoegde pogingen om te knoeien met
het toestel. Elke poging om de batterijdeksels te verwijderen van een toestel
(behalve de afstandsbediening) of om de solarsirene of het bedieningspaneel
van de muur te verwijderen, veroorzaakt een alarmtoestand (tenzij het system
in test- of programmeermodi staat); zelfs als het systeem uitgeschakeld is.
STOORDETECTIE (JAMMING PROTECTION)
Alle pogingen tot illegale storing van het radiokanaal dat je alarmsysteem
gebruikt, worden gedetecteerd door een speciale Jamming Protection functie in
het Bedieningspaneel. Als de funktie ingeschakeld is en het radiokanaal constant
gestoord wordt gedurende 30 seconden, stuurt de sirene een reeks korte bieps
als voor-alarm gedurende 3 seconden indien het systeem ingeschakeld staat. Als
de storing nog 10 seconden of meer voortgaat, treed een volledige
alarmtoestand op. Als het systeem bovendien voor meer dan 10 seconden in
een interval van 5 minuten gestoord wordt, veroorzaakt dit ook een Volledige
Alarmtoestand.
De stoordetectie zit onafhankelijk in het bedieningspaneel en de solarsirene
Het circuit van de Jamming Protection is ontworpen om permanent te scannen
naar stoorsignalen. Maar het is mogelijk dat het andere storing van lokale radio
ontvangt, die legaal of illegaal op dezelfde frequentie werken. Als je de Jamming
Protection wil gebruiken, raden we aan dat het systeem minstens 2 weken
gecontroleerd wordt vóór je de Jamming Protection functie constant
ingeschakeld laat.
BATTERIJCONTROLE (BATTERY MONITORING)
Naast de Batterij Leeg aanduidingen in elk toestel geeft het Bedieningspaneel
ook een Batterij leeg-status aan binnen een Pir Detector of Magneet Contact op
het systeem aan via het Event-log.
Druk op om mee te luisteren via de microfoon van het
Bedieningspaneel.
Druk op om het meeluisteren te stoppen.
Opmerking: Meeluisteren wordt automatisch geannuleerd na 5 minuten als het
niet manueel geannuleerd wordt.
Druk op om de systeemstatus op te vragen. Een boodschap met de
laatste status wordt afgespeeld.
Druk op om de batterijstatus te tonen.
Druk op om de controle op afstand te beëindigen en de lijn
Bedieningspaneel op te hangen.
CONTROLEREN BATTERIJ
Alle systeemtoestellen controleren constant hun batterijtoestand. Het Bedie-
ningspaneel controleert ook de batterijtoestand van alle PIR- en Magnetische
detectors. Als het batterijniveau van een toestel onder aanvaard-bare niveaus
daalt, wordt de indicatie lage batterij geactiveerd. Bovendien, als een PIR- of
Magnetische Contactdetector een lage batterijstatus heeft, wordt het opgeslagen
door het Bedieningspaneel en wordt een boodschap opgenomen in het Event-
logboek.
In geval dat de wisselstroomadaptor losgekoppeld wordt van het Bedienings-
paneel, kan het Bedieningspaneel 2 dagen normal werken (onder standby-
modus) door de oplaadbare back-up accu’s te gebruiken.
Opmerking: Vooraleer je het batterijdeksel van een toestel verwijdert om de
batterij te vervangen, zorg ervoor dat het systeem in de Testmodus staat. Dit
voorkomt het opstarten van een Volledige Alarmtoestand.
De lage batterij-aanduiding voor elk systeemonderdeel gaat als volgt:
BEDIENINGSPANEEL
Tijdens een stroomonderbreking wordt het Bedieningspaneel gevoed door back-
up accu’s. Onder normale batterij-omstandigheden flikkert de Stroom-LED op
het panel op intervals van 1s. Onder lage batterijomstandigheden, als de
stemkiezermodus ingesteld staat, wordt een vooropgenomen boodschap een
keer per uur afgespeeld. Als het in de digitale kiezermodus staat, wordt
onmiddellijk een radiosignaal uitgezonden naar het centrale controlestation en
wordt dit herhaald na 4 uur.
AFSTANDSBEDIENING
Als de Afstandsbediening gebruikt wordt onder lage batterij-omstandigheden,
flikkert de verzendings/LED nadat de knop losgelaten werd. Onder normale
batterijomstandigheden gaat de LED uit als de knop losgelaten wordt.
#
#
7
8
9
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende

Elro HA68 handleiding


Beveiliging

Aantal vragen:125
Aantal antwoorden:143

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Elro handleidingen


Contact opnemen met Elro

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Elro HA68 Beveiliging bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Elro HA68 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.