Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
Seite 76
Anhang 2. Berechnung der Festplattenkapazität
Vergewissern Sie sich bei der Erstinstallation des DVR, dass der DVR interne Festplatten installiert
hat. Achten Sie bei der Installation einer IDE-Festplatte auf den Jumper;
1、 Festplattenkapazität
Der DVR begrenzt nicht die Festplattenkapazität. Wählen Sie eine Festplatte mit 10 G
oder mehr. Für eine bessere Betriebsstabilität empfehlen wir die Verwendung von Festplatten von 120G
~ 250G.
2、 Wählen Sie die Gesamtkapazität der Festplatten
Formel zur Berechnung der Kapazität einer Festplatte:
Gesamt-Festplattenkapazität (M) = Anzahl der Kanäle × gewünschte Aufnahmezeit (in Stunden)
× Nutzung von Speicherplatz pro Stunde (M/Stunde)
Auf die gleiche Weise können wir eine Formel für die Berechnung der Aufnahmezeit ableiten:
Aufnahmezeit (Stunde) =
Gesamt-Festplattenkapazität (M)
Nutzung von Speicherplatz pro Stunde (M/Stunde) × Anzahl der Kanäle
Der DVR setzt MPEG4/H.264 Kompressions-Technologie ein und verfügt über einen großen
Dynamikbereich. Bei der Berechnung der Festplatten-Kapazität sollte er die geschätzte Größe
der Dateien berücksichtigen, die jede Stunde auf jedem Kanal auf Bitstrom-Statistiken erzeugt
werden.
Beispiel:
Eine 500 G Festplatte mit Aufzeichnung in Echtzeit und CIF-Qualität hat Speicherkapazität für
ca. 25 Tage. Die Nutzung von Festplattenspeicher pro Stunde für die Aufzeichnung auf einem
einzigen Kanal beträgt 200 M/Stunde. Bei einer ununterbrochenen 24-Stunden-Aufnahme in
Echtzeit und CIF-Qualität auf 4 Kanälen hat die Festplatte Speicherkapazität für folgende Tage:
500 G/(200 M/H X 24 Stunden X 4 Kanäle) = 26.
76

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Scherm zegt: "no signal" na inschakelen en gaat op zwart na enkele seconden.
  Wat kunnen mogelijke oorzaken zijn?
  Wie kan mij helpen? Gesteld op 10-9-2020 om 10:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • Good day
  I bought this system and it is very modest. But after the reconstruction of the house I need to extend the cables, I just need two pieces with a length of at least 2m each. But I will buy longer cables.
  But do I need to send it to the Czech Republic would it be possible? Thank you Radko PAšek Gesteld op 19-10-2019 om 09:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • van vorige week dinsdag wilt het update maar was weg voor 3 dagen and blijkbaar is da spel vastgelopen toen ik terug kwam heb ik de pries uitgetrokken en werkte alles terug maar nu heeft het ondertussen al 2 keer opnieuw willen upgraden en telkens blokkeerd gans het spel weet iemand hoe ik die upgrade kan stop zette?? Gesteld op 19-12-2018 om 22:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik nu doen? Gesteld op 9-4-2018 om 20:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik heb hier ook hetzelfde probleem ... wachtwoord kwijt kan niet meer in het systeem
   Wie weet wat ik nu kan doen om weer in het systeem te kunnen komen en het wachtwoord te veranderen Geantwoord op 2-6-2020 om 18:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Het toestel neemt niet meer op. Als ik opnames wil bekijken blijkt het dat er niets opgenomen werd..... Gesteld op 2-9-2017 om 20:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • refreshed die harde schijf zich niet als die vol is ? Of, overschrijft die schijf van zo'n toestel zich niet als die vol geschreven is met opnames ?Geantwoord op 4-9-2017 om 20:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Sinds ik internet heb via online.nl werkt het internet niet meer van de camara.
  had hiervoor ziggo, switch er tussen en een powerline adapter werkte prima . kon de beelden zien via mijn telefoon. maar als ik de set aansluit op het zyxel modem van online valt de internet verbinding weg van mijn zyxel modem van online. iedere keer maakt niet uit hoe ik het doe netwerkkabel rechtsstreeks of via modem of switch geen onternet meer Gesteld op 5-11-2016 om 14:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe is jullie ervaring met het nachtzicht ? Gesteld op 23-5-2014 om 19:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elro-Flamingo FA420DVR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elro-Flamingo FA420DVR in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 4,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info