Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik wil de H.264 HD 720 DVR opnieuw aanmelden met admin 000000 maar helaas dat lukt niet hoe kan ik het resetten en opnieuw beginnen Gesteld op 4-11-2020 om 13:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo ,ik heb de elro H264 digital video recorder.
  als ik hem aansluit geeft hij : no sync
  wat kan dit zijn ? Gesteld op 30-9-2020 om 15:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • (H.264DVR digitalvideo rec)Gisteren 1 van de 4 camera's losgekoppeld om te verplaatsen,bij weer aansluiten geeft geen AV signaal/beeld meer. Alle 4 de cameravelden op de monitor blijven op zwart staan en onderin de rand van elk veld staat een klein groen stipje met een hoofdletter L er tegenaan. Ben een paar uur bezig geweest maar kom er niet uit. Wie weet wat het probleem zou kunnen zijn ? Alvast bedankt voor een reaktie. Gesteld op 28-7-2020 om 11:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben de Nederlandse handleiding van de ELRO DVR250 Digitale Video Recorder H.264 kwijt kunt U mij een nieuwe toe sturen mail adres is ritons@hotmail.com Gesteld op 20-4-2020 om 20:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe installeer ik de elro dvr 250 digitale vidio recorder H.264 Gesteld op 20-4-2020 om 19:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De opnemer 4CH H264 DVR wil niet opstarten in zoverre hij geeft het type aan op tv scherm dan verschijnen 4 vlakken kleur blauw in beeld in het midden verschijnt een rondje wat moet gaan draaien , maar dan geeft ie een piep en stopt de opnemer,, vervolgens gaat ie weer hetzelfde doen ,,opstarten totdat de 4 blauwe vlakken op tv verschijnen en weer geeft ie een piep, wederom start ie weer op ,, en dat gaat zo maar door,,,,
  WAAR LIGT DAT AAN SVP KAN U MIJ HELPEN. Gesteld op 9-10-2017 om 10:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem als hierboven beschreven. Geeft ook aan no hdd... Is een nieuwe hardeschijf de oplossing? Graag reactie. Geantwoord op 8-9-2018 om 21:11

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elro DVR 250 - H 264 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elro DVR 250 - H 264 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Nederlands, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 10,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info