Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een 2e camera aangesloten en geparred. Klopt het dat ik maar van 1 camera beeld kan opnemen? Gesteld op 28-2-2018 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een elro camra set c960dvr hij werk prima nu heb ik een lose camra ge kocht hij maak geen verbinding met rouweter graag een oplosing Gesteld op 2-8-2017 om 16:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • er zit een verdikking in het snoer direct achter de camera. Daar zit een schakelaar in. Even goed voelen en dan heb je hem. Nu zet je de recorder op pairing camera 2 en houdt de knop in het snoer ingedrukt en je ziet na een paar seconden dat je de pairing tot stand hebt gebracht. Geantwoord op 11-8-2017 om 10:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • De afstandsbediening doet het niet meer. Waar kan ik een nieuwe krijgen? Gesteld op 22-7-2017 om 16:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • eerst werd er in kleur opgenomen, nu zie je nog vaag wat kleuren en de rest is grijs. Wat kan ik hier aan doen Gesteld op 10-3-2017 om 14:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De ontvanger springt soms af, na lange tijd geen beweging. Hoe kan ik dit oplossen? Gesteld op 1-4-2014 om 21:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik zit met hetzelfde probleem. na verloop van tijd blijkt dat de opnameunit al enkele dagen niets heeft geregistreerd en niets heeft opgenomen. ik kan hem dan ook niet aan het aan/uit knopje uitzetten. hij is volledig geblokkeerd. als ik hem dan van de stroom afhaal kan ik hem daarna weer aan zetten en doet hij het weer een aantal dagen.
   hoe heb jij dit opgelost??? of weet elro het???? Geantwoord op 28-12-2015 om 21:32

   Waardeer dit antwoord (9)Misbruik melden
 • Wat als de stroom uitvalt?

  De ontvanger gaat niet automatisch aan, deze moet je weer opnieuw aan zetten.
  Wordt er niets opgenomen.

  Niet handig als je op vakantie bent!!! Gesteld op 31-12-2013 om 14:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste,

   Ik zie dat u enige tijd geleden deze vraag heeft gesteld. Heeft u hiervoor al een oplossing gevonden aangezien ik op hetzelfde probleem stuit.

   Alvast Bedankt Geantwoord op 30-9-2015 om 12:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden


 • er zit een prachtige afstandbediening bij, maar die word gevoed door een 3v knoop batterij.
  MAAR WELKE IK KAN NERGENS EEN NUMMER VINDEN??????? ik heb hierwel cr2032 maar die is te dik Gesteld op 28-12-2013 om 13:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan men de pieptoon op de ontvanger uitzetten (die telkens afgaat bij bewegingsmelding) ? Gesteld op 12-5-2013 om 14:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • gewoon even de schroefjes los maken en de deksel openen, daar zie je een zwart rond piepertje, plak daar iets op het gaatje, en je hoort het nog maar 10% ps wel dom dat je dat niet software matig uit kan zetten. Geantwoord op 9-6-2013 om 14:28

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elro C960DVR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elro C960DVR in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Nederlands, Polski, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 2,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info