Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/120
Pagina verder
GC-ET 4025
GC-ET 4526
Art.-Nr.: 34.020.60 I.-Nr.: 11013
Art.-Nr.: 34.020.70 I.-Nr.: 11013
7
D Originalbetriebsanleitung
Elektro-Rasentrimmer
GB Original operating instructions
Electric grass trimmer
F Mode d’emploi d’origine
Debroussailleuse electrique
I Istruzioni per l’uso originali
Tosaerba elettrico a lo
HR/ Originalne upute za uporabu
BIH Električni trimer za travu
RS Originalna uputstva za upotrebu
Električni trimer za travu
NL Originele handleiding
Elektrische gazontrimmer
E Manual de instrucciones original
Recortadora de césped eléctrica
H Eredeti használati utasítás
Elektromos-pázsittrimmer
RO Instrucţiuni de utilizare originale
Trimmer pentru gazon electric
GR Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Ηλεκτρικη μηχανη μπορντουρας
χορτου
TR Orijinal Kullanma Talimatı
Elektrikli misinali çim biçme
makinesi
Anl_GC_ET_4025_4526_SPK7.indb 1 18.12.13 11:40
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell GC-ET 4526 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell GC-ET 4526 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 4,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info