• Na anderhalf jaar perfect gebruik, valt nu continue mijn beeldscherm weg van mijn dynavin n6. Vervaagt langzaam en wordt wit met strepen. Na harde reset nu steeds binnen uur zelfde probleem. Iemand ooit eerder meegemaakt?


    Gesteld op 4-5-2016 om 23:16 in forum Dynavin N6 Dynavin N6 Misbruik melden
    • Ik had precies het zelfde ook na zo een ander half jaar bij mij was de print plaat stuk ik heb een nieuwe d'r in laten zetten nieuwe print plaat met de nieuwste software en hij doet het weer perfect Geantwoord op 5-5-2016 om 06:46

      Waardeer dit antwoord (16) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info