Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
CZ
I. Úvod
Wi vám umožní navázat bezdrátové spojení mezi chytrého telefonu, tabletu nebo
PC a internetem. Síla Wi signál se může lišit: čím dále jste od svého WiFi připojení
k internetu modem, m nižší je síla signálu bude. Aby byla zajištěna dostatečná
rychlost pro připojení k Internetu, nebo získat větší rozsah Wi, můžete použít Dymond WR03 Wi
opakovač. Wi opakovač se bezdrátově spojit s oběma vašeho internetového modemu a chytrého
telefonu / tabletu nebo PC. Je-li Wi síť chráněna heslem, budete muset nastavit Wi opakovač podle
pokynů popsaných níže. Přečtěte si prosím pozorně tento manuál Před použim výrobku poprvé!
II. Instalace Wi Repeater
Viz obrázek I
Váš současný internetový modem již má Wi, který má určitý rozsah. Na okraji rozsahu existující modemu
k Internetu, rychlost je velmi nízká. V zájmu zachování dostatečné rychlos, doporučujeme neinstalovat
Wi opakovač na okraji dosahu vašeho stávajícího internetového modemu.
III. Čás Wi Repeater
Viz obrázek II
1. Tlačítko WPS
2. Tlačítko reset
3. Signál odesílání síla
4. LED indikátory pro napájení / Wireless-WPS / 2,4 GHz a 5 GHz wi
5. přípojný bod pro kabelové sítě LAN (součás balení)
IV. Kongurace Wi Repeater
Wi opakovač má mnoho možnos. Omezíme na funkčnost Wi Repeater. Prosím, podívejte se na
instruktážní video na našich webových stránkách: hp://www.dymond.nl.
Wi opakovač má tlačítko WPS. S mto tlačítkem můžete automacky provést Wi připojení, aniž byste
museli zadávat nastavení. Je nutné, aby druhé zařízení (které se chcete připojit) má také tlačítko WPS.
1. Připojte Wi opakovač do svého internetového modemu pomocí WPS (přejděte k bodu 2, pokud vaše
internetové modem nemá WPS)
a. Zapojte Wi opakovač do elektrické zásuvky poblíž vašeho internetového modemu (ne příliš
daleko od modemu!) A počkejte 30 sekund, takže repeater může nastartovat.
b. Akvovat funkci WPS na modemu k Internetu (obvykle ssknu tlačítka WPS po dobu 3
sekund, nahlédněte do návodu vašeho internetového modemu).
c. Akvaci WPS na Wi opakovač ssknum tlačítka WPS po dobu 3 sekund (pokud se to
nepodaří, postupujte podle kroku c první, pak krok b!).
d. Wi opakovač se připojí k modemu. To bude nějaký čas trvat, počkejte alespoň 2 minuty.
2. Připojte Wi opakovač do svého internetového modemu bez WPS
a. Zapojte Wi opakovač do elektrické zásuvky poblíž vašeho internetového modemu (ne příliš
daleko od modemu!) A počkejte 30 sekund pro opakovač než se nastartuje.
b. Wi opakovač bude muset vědět, ke kterému Wi síť by měla být připojena a co je heslo. Z
tohoto důvodu je nutné nastavit Wi-Fi. Budete potřebovat kabel LAN. Zapojte jednu stranu
kabelu do Wi opakova druhý konec do vašeho PC. Možná budete muset dočasně odpojit
stávající Kabelový internet.
c. Přejděte na 192.168.10.1 ve webovém prohlížeči (nepoužívají službu Google, zadejte ji do
adresního řádku). *
d. Zadejte admin v obou jméno a pole pro heslo.
e. Objeví se následující obrazovka. Klikněte na “Site Survey”.
f. Vsechny dostupné WiFi Plocha areálu se zobrazí na obrazovce, Jako jeden ukázaný tady.
g. Vyberte síť kliknum na kruhu ve sloupci “Select” a zadejte své údaje hesla.
h. Kliknum na tlačítko “save-Apply” (v dolní čás). Nastavení jsou nyní uloženy, že je důvod, proč
opakovvás požádá počkat po dobu 90 sekund. Poté můžete odstranit internetový kabel a
instalaci WiFi opakovače na zvolené místo.
* Sem hp://192.168.10.1 do URL adresy řádku v horní čás okna internetového (nepište to do
vyhledávače Google).
Na obrazovce nastavení opakovače bude viditelná pouze tehdy, když opakovač ještě není set-up.
Pokud nechcete dostávat obrazovky nastavení, budete muset resetovat opakovače:
a. Položte repeater elektrické zásuvky a počkejte 1 minutu.
b. Sskněte resetovací tlačítko na levé straně přístroje po dobu 10 sekund.
c. Počkejte 2 minuty.
3. Připojte svůj notebook, mobilní telefon Nebo tablet s Wi opakov
a. Nyní můžete vložit opakovače Wi ve vybraném zásuvky. Opět se Bude trvat Nějaký Čas.
Počkejte alespoň 2 Minuty Po vložení.
b. Vyhledávání Nových wi pripojení z mobilního ZAŘÍZENÍ, Entry notebooků právě, telefonů
Nebo tabletu. Choose DYMOND WR03 2.4G Nebo DYMOND WR03 5G. Spojeni 5GHz JE
Rychlejší si zvolí Automacký WiFi-AC, jestli je to k dispozici Městě na obou zařízeních.
c. Heslo Je 12345678.
4. Připojte koncové ZAŘÍZENÍ k zesilovači WiFi POMOČI WPS
a. Koncové ZAŘÍZENÍ JSOU Entry. PC, mobilní telefon, tablet Nebo IP kamera. Akvaci WPS NA
koncovém ZAŘÍZENÍ PODLE manuálu prístroje.
b. Sskněte tlacitko WPS neuvádí se Wi-Fi opakovač po dobu 7 Sekund.
c. Zarizeni se nyní připojí. Po asi 2 minutách se pripojení funguje.
V. Řešení problémů
1. Možná jsem nastavit Wi opakovač špatně, a já chci změnit nastavení.
Odpověď: Je třeba resetovat opakovače. Je zde malé tlačítko v případě opakovače (na levé straně
přístroje).
A. Zapojte repeater elektrické zásuvky a počkejte 1 minutu
b. Sskněte tlačítko reset po dobu 10 sekund. Všechny LED diody s výjimkou napájecího zhasne.
C. Po 2 minutách, opakovač je zcela vynuluje.
2. Připojil jsem Wi opakovač podle WPS s modemu k Internetu, ale nemůže přihlásit ani nedostanou
síť Dymond WR03.
Odpověď: Některé internetové modemy mají tlačítko WPS, ale to je deakvována, nebo mají jiné heslo. V
tomto případě je nutné nastavit spojení mezi Repeater a internetového modemu podle kapitoly IV, část 2.
3. Chci nastavit opakovače s mým PC, ale nemohu připojit pomocí LAN kabelu.
Odpověď: Musíte zapojit jednu stranu kabelu LAN v opakovače, a na druhé straně kabelu v počítači. Toto
spojení musí být přímo, bez zařízení mezi nimi. Pokud byl opakovač set-up dříve, musíte nejprve resetovat
opakovače. Také byste měli dočasně vypnout wi z počítače. Také je třeba nastavit na “automacké
získání IP adresy” váš počítač. To je obvykle případ. Pokud je počítač nastaven na pevnou IP adresu nebo
proxy, je třeba nastavit počítač dočasně Toto nastavení lze nalézt zde automacké získání IP adresy. ‘:’
Start’- ‘Control’ Panel’- Network’- ‘adaptér Nastavení “-” připojení k místní sí “-” Vlastnos “-” Internet
Protocol verze 4 (IP / IPv4) . Zapište aktuální nastavení a poté zvolte “Získat IP adresu automacky” a
“OK”. Po opakovje nastaven, je třeba zadat původní nastavení. *** V vislos od vaší verzí systému
Windows, některé možnos může mít jiný název, např. “Síť centrum” místo “sítě”.
4. Chci nastavit opakovače pomocí WiFi sí.
Odpověď: Zapojte Wi opakovač do elektrické zásuvky poblíž vašeho internetového modemu (ne
příliš daleko od modemu!) A počkejte 30 sekund pro opakovnež se nastartuje. Použijte wi na svém
notebooku, mobilního telefonu nebo tabletu připojit k sí Dymond WR03. Heslo je 12345678. Jdi na
192.168.10.1 ve svém webovém prohlížeči (nepoužívat Google, zadejte jej v adresním řádku). Zadejte
admin v obou jméno a pole pro heslo. Klikněte na “Site Surveya vyberte síť. Zadejte své údaje heslo
a sskněte tlačítko “save-Apply” (v dolní čás). Počkejte 1 minutu. Nový Wi síť se zobrazí s názvem
Dymond WR03. Heslo této WiFi síť je 12345678.
5. Má repeater je nastaven, ale nemohu přístup k internetu s mým telefonem nebo tabletem
Odpověď: Zkontrolujte heslo. Ujistěte se, že nejprve umíst Wi repeater v blízkos internetového
modemu a poté jej zapojit do vzdálené zásuvky. Pokud se stále nemůžete připojit k Internetu, je
doporučeno změnit typ zabezpečení modemu a aktualizace na nejnovější verzi sowaru vašeho
internetového modemu.
6. Má VPN (Virtual Private Network) nepracuje s Wi opakovač.
Odpověď: repeater nepodporuje VPN.
7. připojení k internetu není s normální modem s Wi-Fi a kabelové připojení, ale instalovány
jednotlivé komponenty, jako je modem, router, WiFi-směrovačem nebo přístupovým bodem a další.
Wi opakovač nefunguje.
Odpověď: Wi opakovač je určen pro standardní připojení k internetu s integrovaným modem / WiFi boxu.
Můžete mít problém, protože IP NAT. použijte integrovaný modem / WiFi box nebo překongurovat síť.
8. Jsem pomocí ltrování MAC adres, ale nemůže připojit můj opakovač.
Odpověď: MAC adresa na štku opakovače je MAC adresa připojení kabelu. Prosím, vypněte ltrování
MAC adresy ve Vašem internetovém modemu a pak připojte Wi opakovač podle kroků popsaných v
této příručce.
Pro více informací, technické dotazy a žádos o návratu týkající se tohoto
produktu, měli byste se obrát support@dymond.nl~~dobj.
VI. Záruka
Copyright © Dymond. Dymond® je registrovaná ochranná známka společnos TE-Group NV. Značka
Dymond® představuje vynikající kvalitu výrobků a vynikající služby zákazníkům. Proto Dymond® zaručuje,
že tento produkt bude bez vady materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let od data původní koupě
výrobku. Podmínky této záruky a rozsahu odpovědnos Dymond® podle této záruky je možné stáhnout z
internetových stránek: www.dymond.nl.
Click on “Site Survey”
Select network
Enter password
Click “Save/Apply
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • kaartnummer niet juist doch WEL juist ingevuld en kan niet inloggen!!! Gesteld op 1-3-2021 om 14:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan ik 2 wifirouters koppelen om het signaal van de ene door te sturen naar de andere?
  Gesteld op 6-8-2020 om 10:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bestaande wachtwoord is standaard 12345678. Hoe deze te veranderen Gesteld op 8-2-2020 om 20:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik wil mijn nieuwe telefoon instaleren, maar de verbinding met mijn Dymond wr 03 lukt niet.
  hij geeft steeds "verivicatiefout opgetreden.
  vraagt vervolgens een pincode, maar als ik die invoeer, krijg ik telkens het zelfde verhaal. Gesteld op 16-1-2020 om 16:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij mij is alleen het netwerk met 2.4 g zichtbaar. Ik wil graag met de 5 g verbinden.. hoe los ik dit op? Gesteld op 1-4-2019 om 18:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Veel apparaten kunnen geen verbinding maken met 5g, zoals mijn telefoon. Alleen nieuwe apparaten die wel geschikt zijn voor 5g kunnen hiermee verbinden. Het probleem ligt dus niet bij de wifi-repeater, maar bij het andere apparaat. Geantwoord op 2-4-2019 om 14:34

   Waardeer dit antwoord (25)Misbruik melden
 • waardeloos apparaat en geld verspilling zonde van mijn geld en cadeaukaart van de action die ik had gehad Gesteld op 23-2-2019 om 09:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het lukt niet om dat wifi repeater in te stellen als mijn pc de pagina niet kan bereiken Gesteld op 23-2-2019 om 09:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo
  Er staat op mijn gsm verbonden maar geen internet hoe komt dit Gesteld op 30-1-2019 om 18:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Als je de repeater handmatig hebt ingesteld moet je ook nog op Advanced (het tandwieltje rechts boven) klikken. Danb zal blijken dat hij nog voor de US is ingesteld. Je noet dit wijzigen in Nederland dan zal het mogelijk wel werken.
   Succes! Geantwoord op 8-2-2019 om 18:50

   Waardeer dit antwoord (22)Misbruik melden
 • Hallo ik krijg mijn dymond niet gereset!! Hoe kan ik dit oplossen? Dank u groetjes Gesteld op 6-10-2018 om 08:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er wordt een wachtwoord gevraagd! Waar kan ik die vinden? Gesteld op 28-6-2018 om 16:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • op de achter kant van je MODEM staan een rij cijfers en letters dit is je netwerk sleutel.
   deze moet je invullen als je dymond wachtwoord word gevraagd Geantwoord op 3-12-2018 om 20:40

   Waardeer dit antwoord (36)Misbruik melden
 • k wil dymond wr 03 installeren.
  Ik krijg niet het scherm zoals afgebeeld in jullie handleiding,
  Ik heb hem al eerder geinstalleerd, op dezelfde pc, maar gereset (per ongeluk).
  Ik heb denk ik geen wps er brand geen lampje op mijn modem bij wps Gesteld op 23-5-2018 om 20:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In de handleiding staat wel een heel simpel wachtwoord. Kan dit gewijzigd worden en zo ja hoe Gesteld op 1-5-2018 om 19:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heb hem via geinstaleerd 192.168.10.1. opent niet wat nu > Gesteld op 20-10-2017 om 16:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Probeer de resetknop 10 seconden in te houden. Alle knopjes gaan dan branden. Wacht dan 2 minuten. Zorg dat je wifi uitstaat. Probeer dan opnieuw. Geantwoord op 17-12-2017 om 12:48

   Waardeer dit antwoord (37)Misbruik melden
 • Kan ik de Dymond WR03 met een internet kabel direct Aansluiten op de router Gesteld op 19-10-2017 om 09:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waarom schakelt de repeater WR-03 soms automatisch naar 2.5 G i.p.v. 5 G. Eenmaal op 2.5 G kan ik 5 G ook niet vinden en selecteren. Gesteld op 2-10-2017 om 15:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik probeer de router opnieuw in te stellen maar kan de url 192.168.10.1 niet meer openen. Gesteld op 8-9-2017 om 15:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Schakel even je wifi uit en probeer het dan opnieuw (dus dat het lijkt alsof je helemaal geen verbinding hebt). Je wifi geeft je een ander IP-adres en daardoor kom je niet bij de DR03.Geantwoord op 17-12-2017 om 12:50

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden
 • Ik verkrijg iedere keer,2.04 G en 5 G als signaal.Ik geraak daar toch niet mee op het internet.Hij blijft zoeken maar verbindt niet.Ik heb het dus voor niets aangekocht! Gesteld op 4-9-2017 om 07:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de repeater Dymond WR03 op het stopcontact aangesloten, met de draad verbonden aan mijn laptop. De drie lampjes branden, mijn laptop ziet de repeater maar het ingeven van 192.168.10.1 geeft aan dat de website niet geopend kan worden. Heb toen 192.168.2.254 in gevoerd toen kwam ik bij het ingeven van Admin gebruikersnaam voerde pasword admin in en kreeg toen dat het pasword fout was. Heb het pasword van het modem ingevoerd ook fout,
  Nu weet ik het echt niet meer wat doe ik fout of wat klopt niet of help!!!!! Gesteld op 21-8-2017 om 18:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de repeater resetten door 10 sec op de reset knop te drukken
   je eigen computer of laptop opnieuw opstarten
   repeater aansluiten op eigen computer of laptop

   en via internet explorer benaderen, google, bing, enz werkte bij mij ook niet

   vervolgens krijg je verbinding met de repeater dan admin admin invullen en je zit in de repeater

   tip !!! wijzig het wachtwoord standaard wachtwoord 12345678 naar je eigen wifi wachtwoord en wijzig de naam van de repeater , anders kunnen de buren die ook bij action zijn geweest eenvoudig van jouw repeater gebruik maken.

   met vriendelijke groet,

   Jan Willem Geantwoord op 27-9-2017 om 11:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik heb iemand laten komen ervoor,niemand kan er weg mee,al gemeld bij axtion.Het is onmogelijk om het toestel aan te sluiten.Waardeloos,geldverspilling!Geantwoord op 27-9-2017 om 11:48

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
  • Leuke tip in de handleiding: sluit repeater met LAN kabel aan op pc. Internetkabel tijdelijk loskoppelen. Dan naar 192 etc gaan. Ja, hoe dan? Ik heb toch geen internet meer als ik de kabel los haal?!Geantwoord op 24-10-2017 om 20:37

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
  • Het idee is dat je geen internet nodig hebt, maar alleen een verbinding via de kabel met de DR03. Die verbinding kun je gebruiken om het apparaat in te stellen. Daarna kun je wel weer internet op.Geantwoord op 17-12-2017 om 12:52

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden
 • de repeater heeft een hele tijd goed gedaan.
  Nu doet hij het ineens niet meer.
  ik heb geprobeerd met de reset knop deze opnieuw in te stellen.
  maar hij start niet meer volledig op waardoor ik ook niet meer op de site 192.168.10.1 terecht kom.
  wat kan ik nu doen ? Gesteld op 5-6-2017 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit probleem heb ik dus ook ik kom niet meer op de site van 192....... hebt u/of iemand anders hier inmiddels al een antwoord op ??
   Geantwoord op 13-7-2017 om 19:16

   Waardeer dit antwoord (23)Misbruik melden
  • Ik ben er niets mee,met de diamond .Ik heb steeds 2.4 en 5 als signaal.Het radertje is voortdurend aan het draaien,maar geraak niet op internet!
   Er is iemand gekomen maar het werkt niet,ik draag het terug!Geantwoord op 5-9-2017 om 22:11

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
 • Ik heb de wifi repeater juist volgens de handleiding ingesteld, maar nu wil ik mijn apparaat eraan verbinden en vraagt hij een wachtwoord. Maar ik heb geen wachtwoord gekregen of moeten instellen. Dus mijn vraag is nu wat ik moet doen zodat ik hem kan verbinden? Gesteld op 2-6-2017 om 18:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • IK heb de WR03 geinstalleerd volgens de beschrijving.
  Bij beschikbare netwerken meldt hij zich keuring.
  Na invullen van het wachtwoord (12345678) probeert hij verbinding
  te maken, maar dit lukt niet of melding 'beperkt toegang Gesteld op 30-5-2017 om 23:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vandaag Dymon WR03 gekocht voor € 17,95.
  Prima werking, verbinden is goed de handleiding lezen.
  Dus eerst WPS conection, dan via URL in handleiding wachtwoorden wijzigen en je eigen netwerk aanklikken.
  Wel alle tekst in het Engels, in de meegeleverde handleiding wel Nederlands Gesteld op 26-5-2017 om 18:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe installeer ik een dymond wr03 op een kpn experiabox? Gesteld op 7-3-2017 om 11:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De fabrieksinstelling heeft een erg simpel wachtwoord, dat makkelijk te 'kraken' is. Hoe stel ik een ander wachtwoord in? Gesteld op 20-1-2017 om 19:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Uw repeater resetten. Dan overnieuw beginnen met instellen. Voordat u 'site survay' gaat instellen, eerst de twee netwerken (2.4 en 5 ghz) instellen qua ssid (netwerknaam) en wachtwoord. Als je hem naadloos wilt laten werken met de bestaande wifi, dan dezelfde ssid en wachtwoord invoeren van dat bestaande netwerk. Zo heb je 1 netwerk (of 2 als je 5ghz ook ernaast gebruikt) en hoef je niet steeds te schakelen Geantwoord op 17-3-2017 om 07:49

   Waardeer dit antwoord (43)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dymond WR03 - WI-FI REPEATER bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dymond WR03 - WI-FI REPEATER in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,99 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info