Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 4 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ben op zoek naar een Nederlandse handleiding van dragon digistat+ Gesteld op 7-10-2020 om 08:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Drayton
   Digistat +3 RF
   Programmeerbare draadloze ruimte/ kamerthermostaat
   5-2 dage/ 7 dagen.
   Model : RF 701/ 22092
   Spanningsvoorziening:
   Thermostaat : Batterij
   Ontvanger : 230 V
   Gebruikersinstructies.
   Uw Digistat +3 RF
   De Digistat +3 is een programmeerbare thermostaat, voor zowel ,5 en 2 / of 7 dagen. Bij de 5-2 dagen settings programmeert u de week en het weekend
   verschillend. Bij de 7 dagen functie, kunt u alle dagen verschillend programmeren. Elk programma geeft u de mogelijkheid om 6 schakeltijden per dag
   in te stellen.
   Klok instellingen
   De +3RF thermostaat is voorzien van een real time klok, die is ingesteld in de fabriek. Daarom hoeft de klok in te stellen. Een bijkomend voordeel is ,
   dat u niet zelf hoeft te wijzigen bij de zomer en wintertijden, maar dit wordt automatisch door deze klok gedaan.
   Algemene werking
   Als de thermostaat in de auto mode staat, ( de kleine pijl onder de tijdsaanduiding staat daar dan op auto), dan kan de temperatuur voor een korte tijd
   worden veranderd, t.o.v. de geprogrammeerde temperatuur. Dit kan dan door de + en de – knop in te drukken naar de door u gewenste temperatuur. De
   temperatuur zal weer worden veranderd, wanneer de klok de eerst volgende wijzigingstijd bereikt. De thermostaat zal dan weer volgens het
   geprogrammeerde programma verder functioneren. De door u nu ingesteld, verschijnt tijdelijk in de display en na enige tijd als het geheel is gewijzigd,
   zal de werkelijke ruimtetemperatuur weer in de display verschijnen en zal het vlam symbool aangeven dat de verwarming is ingeschakeld.
   Een knipperend vlammetje in de display geeft aan dat de thermostaat in een tijdelijk programma is gestart, (zie het speciale aandacht punt)
   Hoe ziet u dat de batterijen moeten worden vervangen?
   Als de batterij functie op een te laag niveau komen, om alle functies die deze thermostaat vereist, te waarborgen, zal er links in de display een batterij
   icon gaan knipperen ( zie fig. 1), u heeft nog enige dagen de tijd om ze te vervangen.
   Vervang de batterijen door 2 nieuwe , 1,5 V IEC LR 6 (batterijen AA) Alkaline batterijen. Alleen Alkaline om de functies goed te laten werken.
   Wanner het batterij icoon niet meer knippert,maar continue brandt en alleen nog in de display brandt, dan dient u per direct de batterijen te vervangen.
   De programma’s kunnen dan niet meer goed functioneren. Vervangen ze en het geheel zal weer werken zo als is ingesteld.
   Hoe vervangt u de batterijen??
   Gebruik bij het verwijderen van het dekseltje, waar de batterijen achter liggen, een muntstuk. Vervang de batterijen door 2 nieuwe , 1,5 V IEC LR 6
   (batterijen AA) Alkaline batterijen en let op dat u de batterij ligging, + en – in de juiste richting plaatst. En vervolgens plaatst u het deksel en druk het
   geheel goed dicht. (Zie fig. 3)
   Basis instellingen
   De Digistat +3RF is een programmeerbare thermostaat, 5-2 dagen/ 7 daags product. 5-2 geeft u de mogelijkheid om de werkweek en het weekend
   gescheiden te programmeren. Het 7 daags programma stelt u in staat om alle dagen een eigen, wisselende temperatuur en tijdssetting te bepalen.
   Elk programma geeft u de mogelijkheid om 6 x de tijd te wijzigen en de temperatuur in te stellen.
   Voor ingesteld programma van af de fabriek +3 RF
   Your +
   Event 1 2 3 4 5 6
   Time 6:30 8:30 12:00 14:00 16:30 22:30
   Temperature 20.0 16.0 16.0 16.0 21.0 7.0
   Event 1 2 3 4 5 6
   Time 7:00 9:00 12:00 14:00 16:00 23:00
   Temperature 20.0 18.0 21.0 18.0 21.0 7.0
   Zoals u ziet , om 6:30 , de verwarming schakelt in, om tot 20° C te verwarmen. Om 8:30 schakelt de temperatuur instelling over naar 16° C en zal de
   gehele dag op dit niveau blijven.Om16:30 wordt de temperatuur instelling gewijzigd naar 21° C en zal daarna op een gegeven instelling zakken tot de
   ingestelde nacht temperatuur.
   Dit zal dan elke dag het zelfde programma zijn.
   Zoals u ziet de verwarming zal aangaan om 7:00 om te gaan verwarmen tot 20° C en wordt om 9:00 gewijzigd in 18° C en dit blijft tot 12:00.Dan wordt
   de temperatuur gewijzigd naar 21° C tot 14:00. en zal daarna dalen naar 18° C .Om 16:30 wordt de verwarming ingeschakeld om naar 21° C te
   verwarmen en om 23:00 zal de verwarming in de ingestelde nachtverlaging worden geschakeld. Daarna zal om 7:00 het geheel weer van voor af aan
   beginnen .Zie boven de grafieken
   Het instellen van de tijden en temperaturen voor de 5-2 instelling
   1. Als de thermostaat in de automode staat druk 1 x op > knop en druk dan op de + knop totdat de display knippert en dit laat zien.
   2. Druk nogmaals op de > knop en de display laat het volgende zien, de tijd knippert, gebruik de + en – knop om de 1e tijd in te stellen.
   3. Druk vervolgens weer op de > knop en druk daarna op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen.( temp. Knippert). Druk vervolgens
   weer op de knop om de temp en tijd te bevestigen en ga zo naar de volgende tijd temperatuur periode. Bevestig iedere keer de tijd en temperatuur
   door de > knop in te drukken. Zo kunt u maximaal 6 periodes programmeren.
   4. Nadat de week is geprogrammeerd, kunt op de zelfde wijze het weekend gaan programmeren. Ook nu kunt u maximaal 6 periodes programmeren.
   5. Wanneer u de laatste temperatuur heeft geprogrammeerd, druk op de > knop en vervolgens druk nog verscheidene keren op de > of < knoppen, om
   het programma te verlaten, totdat u het pijltje links onder de tijd weer op auto staat.
   Het instellen van de tijden en temperaturen voor een week
   1. Als de thermostaat in de automode staat druk 1 x op > knop en druk dan op de + knop totdat de display knippert en dit laat zien.
   2. Druk nogmaals op de > knop en de display laat het volgende zien, de tijd knippert, gebruik de + en – knop om de 1e tijd in te stellen.
   3. Druk vervolgens weer op de > knop en druk daarna op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen.( temp. Knippert). Druk vervolgens
   weer op de knop om de temp en tijd te bevestigen en ga zo naar de volgende tijd temperatuur periode. Bevestig iedere keer de tijd en temperatuur
   door de > knop in te drukken. Zo kunt u maximaal 6 periodes programmeren. Herhaal dit voor de in te stellen dag , maximaal 6 periodes,( de dag die
   u instelt, is de dag die u boven in de display ziet staan met het pijltje er onder. Begint op maandag)
   4. Nadat de maandag is geprogrammeerd, kunt op de zelfde wijze alle dagen gaan programmeren. Herhaal de stappen 2-3 totdat u alle 7 dagen heeft
   geprogrammeerd. Ook nu kunt u maximaal 6 periodes programmeren.
   5. Wanneer u de laatste temperatuur heeft geprogrammeerd, druk op de > knop en vervolgens druk nog verscheidene keren op de > of < knoppen, om
   het programma te verlaten, totdat u het pijltje links onder de tijd weer op auto staat.
   Gefeliciteerd
   De Thermostaat is nu correct geprogrammeerd volgens de door u gewenste tijden en temperaturen.
   Temperatuur wijzigen voor een korte periode
   1. Druk +of- knop in naar de gewenste temperatuur. De dan ingestelde temperatuur knippert dan.
   2. Na 5 seconden zal de ingestelde temperatuur setting verdwijnen en gaat de thermostaat de nieuwe instelling verwerken en in de display verschijnt nu
   een 2e pijltje onder de tijd, op man( handbediening), waaraan u kunt zien dat de thermostaat buiten zijn programma werkt.
   3. Om de tijdelijke instelling te annuleren druk op de > knop en wacht op de verwerking van uw commando en middels het verdwijnen van het 2e pijtje
   wat was verschenen bij de tijdelijke wijziging.
   Hand bediening om constante ruimte temperatuur in te stellen.
   1. Druk op de < knop en de temperatuur aanduiding gaat knipperen.
   2. Druk op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen. Het knipperen stopt na 5 seconden en de thermostaat zal de nu ingestelde waarde
   gaan verwerken.
   3. Om de hand bediening uit te schakelen, druk op de > knop en keert daarna weer terug in de automatische stand, regeling.
   Vakantie instelling.
   1. Druk 2 keer op de < knop, de display laat de tijd knipperen. Tijd periodes 1- 23 uur en 1-199 dagen kunnen worden ingesteld.
   2. Druk op de + of – knop om de gewenste tijd die u weg bent in te stellen en druk daarna nogmaals op de > knop,waarna de temperatuur aanduiding
   gaat knipperen..
   3. Druk op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen. Druk nogmaals op de > knop om de vakantie tijd te starten. Het knipperen stopt na
   10 seconden en de thermostaat zal de nu ingestelde waarde gaan verwerken. De display toont nu de nog overige tijd en de ingetselde ruimte
   temperatuur.
   4. Om het vakantie programma te verlaten, druk op de < of > knop om naar auto programma te te gaan.
   Thermostaat uitschakelen.
   Druk de + en - tegelijk in en houd deze gedurende 5 seconden vast, totdat OFF in de display komt te staan.
   De thermostaat en het verwarmingssysteem zullen beide niet meer werken, totdat de temperatuur is gedaald tot 7° C , in de ruimte waarin de
   thermostaat is gemonteerd. Dit is de temperatuur van de vorst bescherming .Let u er op dat dit geen effect heeft de warmwatervoorziening.
   Om de thermostaat weer in te schakelen, drukt u op een willekeurige knop.
   Gebruikers opties
   Als u de wens heeft om de fabrieksinstellingen te wijzigen, dan kan dat door de < en > knop gedurende 3 seconden vast te houden, gelijktijdig.
   Dan bereikt u de gebruikers functies, menu ( fig.4)Druk op > en zo kunt u door het programma gaan en middels de + en – knop kunt u alle opties
   wijzigen, naar wens van u zelf. Druk op > en bevestig de wijzigingen ga naar de volgende optie. Om het fabrieksmenu te verlaten druk gelijktijdig op
   de < en > knop gedurende 3 seconden. Alternatief is om gedurende 2 minuten geen knop aan te raken, bedienen en dan zal de thermostaat weer
   terugschakelen naar het automatische programma.( fig. 5) Laat zien de optie01 24 ( 24 uur klok).
   Alleen geselecteerde opties die door op de > knop zullen worden gewijzigd.
   Gebruikers Wat is deze optie min max. Instelling
   Opties
   01 Wijzigen klok in 12 of 24 12 24 24
   02 Wijzigen pre set programma 1 3 1
   03 Wijzigen aantal schakeltijden 2, 4, 6 6
   04 Zomer/ winter tijd automatisch Aan Uit Aan
   05 Instellen datum en tijd fabriek instelling
   06 Wijzigen weergave temp. -5 5 0
   07 Terug zetten vooringestelde programma Aan Uit Uit
   08 Toestaan uitzetten thermostaat Aan Uit Aan
   09 Toegang tot beschermingsslot Aan Uit Uit
   Tabel 1.
   (Optie 01)
   Hoe te wijzigen van 24 in 12 uur klok.
   Geef de gebruikers optie 01 in, en gebruik de + en – knop om de gewenste optie 12= 12 uur en 24 = 24 uur. Druk op > om de wijziging te bevestigen.
   (Optie 02)
   Hoe wijzigt u een reeds voor geprogrammeerd programma??
   Voer de gebruikers optie in, kies optie 02 en gebruik de + en – knop om het gewenst programma 1,2,of 3. 1 = programma 1, 2 is programma 2 en 3 =
   programma 3. Druk op de > knop om het geheel te bevestigen.
   Vooringestelde programma’s 2 en 3 zijn hier onder weergegeven.
   Pre-set programma 2( thuis voor de lunch)
   Maandag – Vrijdag
   Schakeling 1 2 3 4 5 6
   Tijd 6:30 8:30 12:00 14:00 16:30 22:30
   Temperatuur 21.0 16.0 21.0 16.0 21.0 10.0
   Zaterdag- Zondag
   Schakeling 1 2 3 4 5 6
   Tijd 7:00 9:00 12:00 14:00 16:30 23:00
   Temperatuur 21.0 18.0 21.0 18.0 21.0 10.0
   Werkdagen ( maandag-vrijdag)
   Zoals u ziet, om 6:30, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
   Om 8:30, wordt de temperatuur ingesteld op 16° C en het blijft dan staan op 16° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
   zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 16° C. Om 16:30 wordt de verwarming weer
   ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 22:30. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 10° C tot
   6:30, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
   Weekend ( Zaterdag en Zondag)
   Zoals u ziet, om 7:00, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
   Om 9:00, wordt de temperatuur ingesteld op 18° C en het blijft dan staan op 18° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
   zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 18° C. Om 16:30 wordt de verwarming weer
   ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 23:00. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 10° C tot
   7:00, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
   Pre-set programma 3( thuiswerker)
   Maandag – Vrijdag
   Schakeling 1 2 3 4 5 6
   Tijd 6:00 8:30 12:00 14:00 17:30 22:30
   Temperatuur 21.0 19.0 21.0 19.0 21.0 10.0
   Zaterdag- Zondag
   Schakeling 1 2 3 4 5 6
   Tijd 7:00 9:00 12:00 14:00 16:30 23:00
   Temperatuur 21.0 18.0 21.0 18.0 21.0 10.0
   Werkdagen ( maandag-vrijdag)
   Zoals u ziet, om 6:00, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
   Om 8:30, wordt de temperatuur ingesteld op 19° C en het blijft dan staan op 19° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
   zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 19° C. Om 17:30 wordt de verwarming weer
   ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 22:30. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 16° C tot
   6:30, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
   Weekend ( Zaterdag en Zondag)
   Zoals u ziet, om 7:00, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
   Om 9:00, wordt de temperatuur ingesteld op 18° C en het blijft dan staan op 18° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
   zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 18° C. Om 16:30 wordt de verwarming weer
   ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 23:00. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 16° C tot
   7:00, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
   (Optie 01)
   Hoe het aantal schakeltijden wijzigen??
   Voer de gewenste optie, 03, in en gebruik de + en – knop om bij de gewenste optie te komen. 2 = 2 schakeltijden,4 = 4 schakeltijden en 6 = 6
   schakeltijden per dag. Druk op de > knop om de gewenste instelling te bevestigen.
   (Optie 04)
   Hoe de automatische zomer wintertijd omschakeling aan- uit te zetten.
   Twee keer per jaar wordt automatisch de tijd gewijzigd in zomer en wintertijd. De ingestelde functie is AAN. Indien u deze functie wilt uitschakelen/
   inschakelen, en voer de gewenst optie 4 in en druk op de + en/ of – knop om de gewenste instelling te kiezen. . Druk op de > knop om de gewenste
   instelling te bevestigen.
   Datum en tijd instellingen
   Digistat+3RF wordt met een pre set klok geleverd, welke ook automatisch de zomer en wintertijd wijzigt. Dit is in de fabriek standaard
   geprogrammeerd. In principe zou deze setting niet gewijzigd hoeven worden, maar indien toch gewenst, is toch mogelijk dit te wijzigen en dit is
   beschreven onder optie 5.
   (Optie 05)
   Voer de gewenste optie van wijzigen in, kies optie 05. ( fig. 6)
   Om het jaar te wijzigen, druk op 1 x ( fig. 7)
   Om de maand te wijzigen, druk op > nogmaals, ( fig. 8)
   Om de dag te wijzigen, druk op > nogmaals, ( fig. 9)
   Om de tijd te wijzigen, druk op > nogmaals, ( fig. 10)
   Als u bij het te wijzigen item ( jaar, maand, dag, tijd) bent gekomen, kunt u door op de + en of – knop naar de gewenste instelling gaan. Om dit te
   bevestigen drukt u op de > knop.
   Om optie 06 te selecteren druk op > totdat optie 06 is getoond, (fig. 11)
   (Optie 06)
   Wijzigen weergave temperatuur in de display.
   Indien de weergegeven temperatuur in de display niet klopt met andere temperatuur weergaves, in de ruimte waarin deze hangt, kunt u deze wijzigen in
   deze optie door het verschil te corrigeren.
   Voer de gewenste optie van wijzigen in, kies optie 06. De temperatuur wijziging kan plaats vinden binnen +/- 5 ° C, door op de + en of – knop te
   drukken. Druk op om te bevestigen.
   (Optie 07)
   Het weer instellen van de fabriek instellingen
   Ga naar de gebruikers opties, kies optie 07 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie te komen. OFF = huidige programma behouden. On =
   terug gaan naar de fabriek instelling. Druk op > om te bevestigen. De optie 07 laat automatisch zien om te terug te keren naar OFF. Houd rekening met
   het feit, dat als u alles terug zet, alle wijziging door u aangebracht, worden verwijderd.
   (Optie 08)
   Hoe de aan- uit functie wijzigen.
   Ga naar de gebruikers opties, kies optie 08 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie te komen, OFF. Druk op > om dit te bevestigen. Nu is
   het niet mogelijk om de Digistat +3 RF uit , middels de + en – knop , zoals reeds is beschreven. Om dit wel te kunnen doen ga weer naar optie 08 en
   kies ON. Bevestig dit door op > knop te drukken.
   (Optie 09)
   Hoe de Digistat te vergrendelen?
   De functie vergrendeling geeft u de mogelijkheid, dat de thermostaat instellingen, door niemand kunnen worden gewijzigd, zonder toestemming. Om de
   Digistat te vergrendelen, ga naar de gebruikers opties, kies optie 09 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie, ON, te komen. Bevestig dit
   door op > knop te drukken.
   Nu zijn alle knoppen buitenwerking gesteld. Om dit uit te schakelen, kies optie 09 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie, OFF, te
   komen. Bevestig dit door op > knop te drukken.
   Nu zijn alle knoppen weer te gebruiken.
   Speciaal aandachtspunt.
   Het volgende is alleen van toepassing als de installateur de optimiser heeft ingesteld.
   Als de vertraagde opstart is werkende, wordt dit weergegeven door knipperend vlammetje in de display (fig. 12), indien er een knop wordt ingedrukt,
   zal de Digistat automatisch naar het geprogrammeerde programma gaan wat er voor dat moment is ingesteld en zal pas bij het volgende schakelpunt/
   tijdschakeling weer terugkeren naar de optimiser toestand. Anders ingestelde dagen, zoals vakantie, handbediening, override of OFF instellingen,
   zorgen er voor dat de dan de optimiser functie niet wordt ingeschakeld.
   Wijzigingen in de programma’s moeten dan worden gedaan , zonder dat het vlamsymbool knippert.
   Wat is een optimiserfunctie??
   Dit is een energie besparende functie, en bespaart energie.
   Door de opwarmsnelheid van de ruimte vast te houden in het programma, zal de thermostaat zich automatisch aan de ruimte aanpassen en de gewenste
   tijd/ temperatuur in een rekenmodule verwerken, wat de meest optimale tijd is, om te begonnen met verwarmen, om de ruimte op de gewenst
   temperatuur te hebben op de gewenste tijd
   Geantwoord op 1-10-2016 om 20:43

   Geantwoord op 7-10-2020 om 12:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn Drayton digistat RF 3 doet plotseling helemaal niets meer.
  In de display komt ook geen tekst meer. Ook reageert de thermostaat geheel niet
  wanneer je op de Set? of select toetsen drukt dus ook niet op + of - toets.
  Wat kan dit zijn? Moet er een nieuwe thermostaat gekocht worden
  en zo ja wat gaat dat kosten en moet dat door een vakman geïnstalleerd worden?
  ndemetriadis@hotmail.com. Gesteld op 20-10-2017 om 13:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoi ik vervangde mijn batterijen van mijn thermostaat maar nu krijg ik hem nie gereset wie kan ons helpen? Gesteld op 20-9-2016 om 20:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Drayton
   Digistat +3 RF
   Programmeerbare draadloze ruimte/ kamerthermostaat
   5-2 dage/ 7 dagen.
   Model : RF 701/ 22092
   Spanningsvoorziening:
   Thermostaat : Batterij
   Ontvanger : 230 V
   Gebruikersinstructies.
   Uw Digistat +3 RF
   De Digistat +3 is een programmeerbare thermostaat, voor zowel ,5 en 2 / of 7 dagen. Bij de 5-2 dagen settings programmeert u de week en het weekend
   verschillend. Bij de 7 dagen functie, kunt u alle dagen verschillend programmeren. Elk programma geeft u de mogelijkheid om 6 schakeltijden per dag
   in te stellen.
   Klok instellingen
   De +3RF thermostaat is voorzien van een real time klok, die is ingesteld in de fabriek. Daarom hoeft de klok in te stellen. Een bijkomend voordeel is ,
   dat u niet zelf hoeft te wijzigen bij de zomer en wintertijden, maar dit wordt automatisch door deze klok gedaan.
   Algemene werking
   Als de thermostaat in de auto mode staat, ( de kleine pijl onder de tijdsaanduiding staat daar dan op auto), dan kan de temperatuur voor een korte tijd
   worden veranderd, t.o.v. de geprogrammeerde temperatuur. Dit kan dan door de + en de – knop in te drukken naar de door u gewenste temperatuur. De
   temperatuur zal weer worden veranderd, wanneer de klok de eerst volgende wijzigingstijd bereikt. De thermostaat zal dan weer volgens het
   geprogrammeerde programma verder functioneren. De door u nu ingesteld, verschijnt tijdelijk in de display en na enige tijd als het geheel is gewijzigd,
   zal de werkelijke ruimtetemperatuur weer in de display verschijnen en zal het vlam symbool aangeven dat de verwarming is ingeschakeld.
   Een knipperend vlammetje in de display geeft aan dat de thermostaat in een tijdelijk programma is gestart, (zie het speciale aandacht punt)
   Hoe ziet u dat de batterijen moeten worden vervangen?
   Als de batterij functie op een te laag niveau komen, om alle functies die deze thermostaat vereist, te waarborgen, zal er links in de display een batterij
   icon gaan knipperen ( zie fig. 1), u heeft nog enige dagen de tijd om ze te vervangen.
   Vervang de batterijen door 2 nieuwe , 1,5 V IEC LR 6 (batterijen AA) Alkaline batterijen. Alleen Alkaline om de functies goed te laten werken.
   Wanner het batterij icoon niet meer knippert,maar continue brandt en alleen nog in de display brandt, dan dient u per direct de batterijen te vervangen.
   De programma’s kunnen dan niet meer goed functioneren. Vervangen ze en het geheel zal weer werken zo als is ingesteld.
   Hoe vervangt u de batterijen??
   Gebruik bij het verwijderen van het dekseltje, waar de batterijen achter liggen, een muntstuk. Vervang de batterijen door 2 nieuwe , 1,5 V IEC LR 6
   (batterijen AA) Alkaline batterijen en let op dat u de batterij ligging, + en – in de juiste richting plaatst. En vervolgens plaatst u het deksel en druk het
   geheel goed dicht. (Zie fig. 3)
   Basis instellingen
   De Digistat +3RF is een programmeerbare thermostaat, 5-2 dagen/ 7 daags product. 5-2 geeft u de mogelijkheid om de werkweek en het weekend
   gescheiden te programmeren. Het 7 daags programma stelt u in staat om alle dagen een eigen, wisselende temperatuur en tijdssetting te bepalen.
   Elk programma geeft u de mogelijkheid om 6 x de tijd te wijzigen en de temperatuur in te stellen.
   Voor ingesteld programma van af de fabriek +3 RF
   Your +
   Event 1 2 3 4 5 6
   Time 6:30 8:30 12:00 14:00 16:30 22:30
   Temperature 20.0 16.0 16.0 16.0 21.0 7.0
   Event 1 2 3 4 5 6
   Time 7:00 9:00 12:00 14:00 16:00 23:00
   Temperature 20.0 18.0 21.0 18.0 21.0 7.0
   Zoals u ziet , om 6:30 , de verwarming schakelt in, om tot 20° C te verwarmen. Om 8:30 schakelt de temperatuur instelling over naar 16° C en zal de
   gehele dag op dit niveau blijven.Om16:30 wordt de temperatuur instelling gewijzigd naar 21° C en zal daarna op een gegeven instelling zakken tot de
   ingestelde nacht temperatuur.
   Dit zal dan elke dag het zelfde programma zijn.
   Zoals u ziet de verwarming zal aangaan om 7:00 om te gaan verwarmen tot 20° C en wordt om 9:00 gewijzigd in 18° C en dit blijft tot 12:00.Dan wordt
   de temperatuur gewijzigd naar 21° C tot 14:00. en zal daarna dalen naar 18° C .Om 16:30 wordt de verwarming ingeschakeld om naar 21° C te
   verwarmen en om 23:00 zal de verwarming in de ingestelde nachtverlaging worden geschakeld. Daarna zal om 7:00 het geheel weer van voor af aan
   beginnen .Zie boven de grafieken
   Het instellen van de tijden en temperaturen voor de 5-2 instelling
   1. Als de thermostaat in de automode staat druk 1 x op > knop en druk dan op de + knop totdat de display knippert en dit laat zien.
   2. Druk nogmaals op de > knop en de display laat het volgende zien, de tijd knippert, gebruik de + en – knop om de 1e tijd in te stellen.
   3. Druk vervolgens weer op de > knop en druk daarna op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen.( temp. Knippert). Druk vervolgens
   weer op de knop om de temp en tijd te bevestigen en ga zo naar de volgende tijd temperatuur periode. Bevestig iedere keer de tijd en temperatuur
   door de > knop in te drukken. Zo kunt u maximaal 6 periodes programmeren.
   4. Nadat de week is geprogrammeerd, kunt op de zelfde wijze het weekend gaan programmeren. Ook nu kunt u maximaal 6 periodes programmeren.
   5. Wanneer u de laatste temperatuur heeft geprogrammeerd, druk op de > knop en vervolgens druk nog verscheidene keren op de > of < knoppen, om
   het programma te verlaten, totdat u het pijltje links onder de tijd weer op auto staat.
   Het instellen van de tijden en temperaturen voor een week
   1. Als de thermostaat in de automode staat druk 1 x op > knop en druk dan op de + knop totdat de display knippert en dit laat zien.
   2. Druk nogmaals op de > knop en de display laat het volgende zien, de tijd knippert, gebruik de + en – knop om de 1e tijd in te stellen.
   3. Druk vervolgens weer op de > knop en druk daarna op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen.( temp. Knippert). Druk vervolgens
   weer op de knop om de temp en tijd te bevestigen en ga zo naar de volgende tijd temperatuur periode. Bevestig iedere keer de tijd en temperatuur
   door de > knop in te drukken. Zo kunt u maximaal 6 periodes programmeren. Herhaal dit voor de in te stellen dag , maximaal 6 periodes,( de dag die
   u instelt, is de dag die u boven in de display ziet staan met het pijltje er onder. Begint op maandag)
   4. Nadat de maandag is geprogrammeerd, kunt op de zelfde wijze alle dagen gaan programmeren. Herhaal de stappen 2-3 totdat u alle 7 dagen heeft
   geprogrammeerd. Ook nu kunt u maximaal 6 periodes programmeren.
   5. Wanneer u de laatste temperatuur heeft geprogrammeerd, druk op de > knop en vervolgens druk nog verscheidene keren op de > of < knoppen, om
   het programma te verlaten, totdat u het pijltje links onder de tijd weer op auto staat.
   Gefeliciteerd
   De Thermostaat is nu correct geprogrammeerd volgens de door u gewenste tijden en temperaturen.
   Temperatuur wijzigen voor een korte periode
   1. Druk +of- knop in naar de gewenste temperatuur. De dan ingestelde temperatuur knippert dan.
   2. Na 5 seconden zal de ingestelde temperatuur setting verdwijnen en gaat de thermostaat de nieuwe instelling verwerken en in de display verschijnt nu
   een 2e pijltje onder de tijd, op man( handbediening), waaraan u kunt zien dat de thermostaat buiten zijn programma werkt.
   3. Om de tijdelijke instelling te annuleren druk op de > knop en wacht op de verwerking van uw commando en middels het verdwijnen van het 2e pijtje
   wat was verschenen bij de tijdelijke wijziging.
   Hand bediening om constante ruimte temperatuur in te stellen.
   1. Druk op de < knop en de temperatuur aanduiding gaat knipperen.
   2. Druk op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen. Het knipperen stopt na 5 seconden en de thermostaat zal de nu ingestelde waarde
   gaan verwerken.
   3. Om de hand bediening uit te schakelen, druk op de > knop en keert daarna weer terug in de automatische stand, regeling.
   Vakantie instelling.
   1. Druk 2 keer op de < knop, de display laat de tijd knipperen. Tijd periodes 1- 23 uur en 1-199 dagen kunnen worden ingesteld.
   2. Druk op de + of – knop om de gewenste tijd die u weg bent in te stellen en druk daarna nogmaals op de > knop,waarna de temperatuur aanduiding
   gaat knipperen..
   3. Druk op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen. Druk nogmaals op de > knop om de vakantie tijd te starten. Het knipperen stopt na
   10 seconden en de thermostaat zal de nu ingestelde waarde gaan verwerken. De display toont nu de nog overige tijd en de ingetselde ruimte
   temperatuur.
   4. Om het vakantie programma te verlaten, druk op de < of > knop om naar auto programma te te gaan.
   Thermostaat uitschakelen.
   Druk de + en - tegelijk in en houd deze gedurende 5 seconden vast, totdat OFF in de display komt te staan.
   De thermostaat en het verwarmingssysteem zullen beide niet meer werken, totdat de temperatuur is gedaald tot 7° C , in de ruimte waarin de
   thermostaat is gemonteerd. Dit is de temperatuur van de vorst bescherming .Let u er op dat dit geen effect heeft de warmwatervoorziening.
   Om de thermostaat weer in te schakelen, drukt u op een willekeurige knop.
   Gebruikers opties
   Als u de wens heeft om de fabrieksinstellingen te wijzigen, dan kan dat door de < en > knop gedurende 3 seconden vast te houden, gelijktijdig.
   Dan bereikt u de gebruikers functies, menu ( fig.4)Druk op > en zo kunt u door het programma gaan en middels de + en – knop kunt u alle opties
   wijzigen, naar wens van u zelf. Druk op > en bevestig de wijzigingen ga naar de volgende optie. Om het fabrieksmenu te verlaten druk gelijktijdig op
   de < en > knop gedurende 3 seconden. Alternatief is om gedurende 2 minuten geen knop aan te raken, bedienen en dan zal de thermostaat weer
   terugschakelen naar het automatische programma.( fig. 5) Laat zien de optie01 24 ( 24 uur klok).
   Alleen geselecteerde opties die door op de > knop zullen worden gewijzigd.
   Gebruikers Wat is deze optie min max. Instelling
   Opties
   01 Wijzigen klok in 12 of 24 12 24 24
   02 Wijzigen pre set programma 1 3 1
   03 Wijzigen aantal schakeltijden 2, 4, 6 6
   04 Zomer/ winter tijd automatisch Aan Uit Aan
   05 Instellen datum en tijd fabriek instelling
   06 Wijzigen weergave temp. -5 5 0
   07 Terug zetten vooringestelde programma Aan Uit Uit
   08 Toestaan uitzetten thermostaat Aan Uit Aan
   09 Toegang tot beschermingsslot Aan Uit Uit
   Tabel 1.
   (Optie 01)
   Hoe te wijzigen van 24 in 12 uur klok.
   Geef de gebruikers optie 01 in, en gebruik de + en – knop om de gewenste optie 12= 12 uur en 24 = 24 uur. Druk op > om de wijziging te bevestigen.
   (Optie 02)
   Hoe wijzigt u een reeds voor geprogrammeerd programma??
   Voer de gebruikers optie in, kies optie 02 en gebruik de + en – knop om het gewenst programma 1,2,of 3. 1 = programma 1, 2 is programma 2 en 3 =
   programma 3. Druk op de > knop om het geheel te bevestigen.
   Vooringestelde programma’s 2 en 3 zijn hier onder weergegeven.
   Pre-set programma 2( thuis voor de lunch)
   Maandag – Vrijdag
   Schakeling 1 2 3 4 5 6
   Tijd 6:30 8:30 12:00 14:00 16:30 22:30
   Temperatuur 21.0 16.0 21.0 16.0 21.0 10.0
   Zaterdag- Zondag
   Schakeling 1 2 3 4 5 6
   Tijd 7:00 9:00 12:00 14:00 16:30 23:00
   Temperatuur 21.0 18.0 21.0 18.0 21.0 10.0
   Werkdagen ( maandag-vrijdag)
   Zoals u ziet, om 6:30, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
   Om 8:30, wordt de temperatuur ingesteld op 16° C en het blijft dan staan op 16° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
   zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 16° C. Om 16:30 wordt de verwarming weer
   ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 22:30. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 10° C tot
   6:30, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
   Weekend ( Zaterdag en Zondag)
   Zoals u ziet, om 7:00, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
   Om 9:00, wordt de temperatuur ingesteld op 18° C en het blijft dan staan op 18° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
   zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 18° C. Om 16:30 wordt de verwarming weer
   ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 23:00. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 10° C tot
   7:00, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
   Pre-set programma 3( thuiswerker)
   Maandag – Vrijdag
   Schakeling 1 2 3 4 5 6
   Tijd 6:00 8:30 12:00 14:00 17:30 22:30
   Temperatuur 21.0 19.0 21.0 19.0 21.0 10.0
   Zaterdag- Zondag
   Schakeling 1 2 3 4 5 6
   Tijd 7:00 9:00 12:00 14:00 16:30 23:00
   Temperatuur 21.0 18.0 21.0 18.0 21.0 10.0
   Werkdagen ( maandag-vrijdag)
   Zoals u ziet, om 6:00, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
   Om 8:30, wordt de temperatuur ingesteld op 19° C en het blijft dan staan op 19° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
   zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 19° C. Om 17:30 wordt de verwarming weer
   ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 22:30. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 16° C tot
   6:30, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
   Weekend ( Zaterdag en Zondag)
   Zoals u ziet, om 7:00, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
   Om 9:00, wordt de temperatuur ingesteld op 18° C en het blijft dan staan op 18° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
   zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 18° C. Om 16:30 wordt de verwarming weer
   ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 23:00. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 16° C tot
   7:00, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
   (Optie 01)
   Hoe het aantal schakeltijden wijzigen??
   Voer de gewenste optie, 03, in en gebruik de + en – knop om bij de gewenste optie te komen. 2 = 2 schakeltijden,4 = 4 schakeltijden en 6 = 6
   schakeltijden per dag. Druk op de > knop om de gewenste instelling te bevestigen.
   (Optie 04)
   Hoe de automatische zomer wintertijd omschakeling aan- uit te zetten.
   Twee keer per jaar wordt automatisch de tijd gewijzigd in zomer en wintertijd. De ingestelde functie is AAN. Indien u deze functie wilt uitschakelen/
   inschakelen, en voer de gewenst optie 4 in en druk op de + en/ of – knop om de gewenste instelling te kiezen. . Druk op de > knop om de gewenste
   instelling te bevestigen.
   Datum en tijd instellingen
   Digistat+3RF wordt met een pre set klok geleverd, welke ook automatisch de zomer en wintertijd wijzigt. Dit is in de fabriek standaard
   geprogrammeerd. In principe zou deze setting niet gewijzigd hoeven worden, maar indien toch gewenst, is toch mogelijk dit te wijzigen en dit is
   beschreven onder optie 5.
   (Optie 05)
   Voer de gewenste optie van wijzigen in, kies optie 05. ( fig. 6)
   Om het jaar te wijzigen, druk op 1 x ( fig. 7)
   Om de maand te wijzigen, druk op > nogmaals, ( fig. 8)
   Om de dag te wijzigen, druk op > nogmaals, ( fig. 9)
   Om de tijd te wijzigen, druk op > nogmaals, ( fig. 10)
   Als u bij het te wijzigen item ( jaar, maand, dag, tijd) bent gekomen, kunt u door op de + en of – knop naar de gewenste instelling gaan. Om dit te
   bevestigen drukt u op de > knop.
   Om optie 06 te selecteren druk op > totdat optie 06 is getoond, (fig. 11)
   (Optie 06)
   Wijzigen weergave temperatuur in de display.
   Indien de weergegeven temperatuur in de display niet klopt met andere temperatuur weergaves, in de ruimte waarin deze hangt, kunt u deze wijzigen in
   deze optie door het verschil te corrigeren.
   Voer de gewenste optie van wijzigen in, kies optie 06. De temperatuur wijziging kan plaats vinden binnen +/- 5 ° C, door op de + en of – knop te
   drukken. Druk op om te bevestigen.
   (Optie 07)
   Het weer instellen van de fabriek instellingen
   Ga naar de gebruikers opties, kies optie 07 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie te komen. OFF = huidige programma behouden. On =
   terug gaan naar de fabriek instelling. Druk op > om te bevestigen. De optie 07 laat automatisch zien om te terug te keren naar OFF. Houd rekening met
   het feit, dat als u alles terug zet, alle wijziging door u aangebracht, worden verwijderd.
   (Optie 08)
   Hoe de aan- uit functie wijzigen.
   Ga naar de gebruikers opties, kies optie 08 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie te komen, OFF. Druk op > om dit te bevestigen. Nu is
   het niet mogelijk om de Digistat +3 RF uit , middels de + en – knop , zoals reeds is beschreven. Om dit wel te kunnen doen ga weer naar optie 08 en
   kies ON. Bevestig dit door op > knop te drukken.
   (Optie 09)
   Hoe de Digistat te vergrendelen?
   De functie vergrendeling geeft u de mogelijkheid, dat de thermostaat instellingen, door niemand kunnen worden gewijzigd, zonder toestemming. Om de
   Digistat te vergrendelen, ga naar de gebruikers opties, kies optie 09 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie, ON, te komen. Bevestig dit
   door op > knop te drukken.
   Nu zijn alle knoppen buitenwerking gesteld. Om dit uit te schakelen, kies optie 09 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie, OFF, te
   komen. Bevestig dit door op > knop te drukken.
   Nu zijn alle knoppen weer te gebruiken.
   Speciaal aandachtspunt.
   Het volgende is alleen van toepassing als de installateur de optimiser heeft ingesteld.
   Als de vertraagde opstart is werkende, wordt dit weergegeven door knipperend vlammetje in de display (fig. 12), indien er een knop wordt ingedrukt,
   zal de Digistat automatisch naar het geprogrammeerde programma gaan wat er voor dat moment is ingesteld en zal pas bij het volgende schakelpunt/
   tijdschakeling weer terugkeren naar de optimiser toestand. Anders ingestelde dagen, zoals vakantie, handbediening, override of OFF instellingen,
   zorgen er voor dat de dan de optimiser functie niet wordt ingeschakeld.
   Wijzigingen in de programma’s moeten dan worden gedaan , zonder dat het vlamsymbool knippert.
   Wat is een optimiserfunctie??
   Dit is een energie besparende functie, en bespaart energie.
   Door de opwarmsnelheid van de ruimte vast te houden in het programma, zal de thermostaat zich automatisch aan de ruimte aanpassen en de gewenste
   tijd/ temperatuur in een rekenmodule verwerken, wat de meest optimale tijd is, om te begonnen met verwarmen, om de ruimte op de gewenst
   temperatuur te hebben op de gewenste tijd Geantwoord op 1-10-2016 om 20:43

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe reset ik het apparaat? Wil geen programma ingesteld hebben, alleen handmatig instellen. Gesteld op 17-5-2013 om 19:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • KAN HET APPARAAT NIET OPGESTART KRIJGEN.Alleen de temperatuur komt er op,als ik het uur wil instellen en op set druk,gaat alles uit,er komt geen verbinding met de starter van de ontvanger! wat moet ik doen?


   Geantwoord op 11-9-2013 om 20:56

   Waardeer dit antwoord (10)Misbruik melden
  • Mijn hele programma van de rf3 is door de war, snachts gaat de kachel aan en overdag krijg ik hem niet uit. Wil geen programma aan gewoon zelf aan en uit zetten. Wie weet hoe ik reset naa geen programma? Geantwoord op 19-3-2014 om 07:12

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • ik heb geen handleiding van een RF3 digistat Gesteld op 29-11-2010 om 09:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een digistat RF3 gekregen. Is dit een draadloze termostaat? Er is geen enkele aansluitingmogelijkheid aan Gesteld op 13-2-2009 om 21:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

  • geacht
   Ik heb via internet dit bericht gevonden
   Mijn erie tehmostaat RF3 is gevallen en werkt niet meer, verkoop u eventueel de uwe
   MVG
   Lucrèce Vande Velde
   Knokke
   lucrece.vande.velde@skynet.beGeantwoord op 24-9-2012 om 12:39

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Drayton Erie Digistat +RF3

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info