• Mijn vrouw heeft een Doro 1361 en verblijft in Zwitserland....op een onduidelijke wijze staat haar telefoon uitgeschakeld. Via de handleiding kan ik haar haar over de hoteltelefoon helaas niet helpen om hem weer ingeschakeld te krijgen. Eerst bleek dat de stil modus stond ingeschakeld = #, nu is het weer normale modus, maar op de rode knop drukken geeft ..uit aan. , alleen alarm mogelijk..! Welke combinatie moet worden gebruikt om het toestel weer in te schakelen..??

    Gesteld op 12-6-2018 om 19:23 in forum Doro GSM Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info