Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Tip: Sommige functies vereisen extra
geheugen; plaats een micro-SD-kaart om
de opslagcapaciteit van uw telefoon te
vergroten.
3. Micro-SD-kaart
(optioneel)
Druk licht op de
kaarthouder en duw
de houder
voorzichtig in de
richting van de hoek
van het batterijvak. De kaarthouder kan nu
rechtop worden gezet. Plaats de geheugen-
kaart in de zwarte plastic beugel. Zorg
ervoor dat de contacten van de geheugen-
kaart omlaag zijn gericht en dat de kaart
volgens het gemarkeerde gebied wordt
geplaatst (zie afbeelding). Voorkom dat de
contacten van de kaart worden bekrast of
gebogen. Duw de metalen houder naar
beneden, druk de houder plat en schuif
hem totdat hij op zijn plaats klikt.
1. Ontvanger/
luidspreker
Telefoneren terwijl u de tele-
foon tegen uw oor houdt
2. Display
3. Sneltoetsen De onder M1, M2 en M3
opgeslagen nummers met
één toetsaanslag kiezen
4. Schermtoets
links
Druk op deze toets om het
hoofdmenu te openen
5. Schermtoets
rechts
Druk op deze toets om het
telefoonboek te openen
6. Oproeptoets Nummers kiezen en op-
roepen beantwoorden;
Druk eenmaal op deze toets
om het oproeplogboek te
openen
7. Cameratoets
8. Pijltoetsen Druk op om snel-
toetsfuncties te openen;
druk op om berichten te
openen;
druk op en omlaag om te
bladeren in menu’s en lijsten
9. Toets
Beëindigen
Druk op deze toets om een
oproep te beëindigen;
druk op deze toets om terug
te keren naar de stand-by-
modus;
houd deze toets ingedrukt
om de telefoon
in of uit te
schakelen
10. Numerieke
toetsen
Druk hierop om cijfers in te
voeren;
houd toets 1 ingedrukt om
uw voicemailbox te bellen
(het telefoonnummer moet
opgeslagen zijn);
druk hierop om cijfers of
tekens in te voeren tijdens
het schrijven
11.
*
-toets
Druk hierop om in te voeren:
‘*’/ ‘+’ / ‘P’/’W’;
druk hierop om speciale
tekens in te voeren tijdens
het schrijven
12.
#
-toets
Houd deze toets ingedrukt
om te wisselen tussen stille
en normale modus
13. Headset-
aansluiting
Voor standaard 3,5 mm
headset
14. Zaklamp-
toets
Houd deze toets ingedrukt
om het lampje in en uit te
schakelen
15. Led Rood lampje = batterij bezig
met opladen
16. Led Blauw = batterij volledig
opgeladen
17. Camera-led
en -zaklamp
18. Cameralens
19. Noodoproepknop
20. Luidspreker
21. Micro-USB-
poort
Voor batterijlader
22. Toetsen +
en -
Gebruik deze toetsen om
het beltoon- en luid spreker-
volume aan te passen
23. Laderhouder
24. Contacten van de laderhouder
De simkaart, de geheugenkaart en de
batterij plaatsen
De houders voor de sim- en geheugenkaarten
bevinden zich in het batterijvak.
VOORZICHTIG
Gebruik alleen de batterijen, lader en
accessoires die voor dit specieke model
zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere
accessoires kan gevaarlijk zijn en de type-
goedkeuring en garantie van de telefoon
kunnen erdoor komen te vervallen.
1. Verwijder het deksel
van het batterijvak
door uw duim op de
achterkant van de
telefoonbehuizing te
plaatsen en het
deksel omlaag te
duwen. Als de
batterij geplaatst is,
schuift u uw
vingernagel in de
inkeping naast de
batterij om deze op
te lichten.
2. De simkaart plaatsen
(verplicht)
Plaats de simkaart
door hem voorzichtig
onder de metalen
beugel te schuiven.
Zorg ervoor dat de
contacten van de
simkaart omlaag zijn gericht en dat de
afgeknipte hoek samenvalt met de vorm van
de beugel. Voorkom dat de contacten van de
kaart worden bekrast of gebogen. Probeer de
contacten niet met uw vingers aan te raken.
Nederlands
© IVS GmbH 2015 • Alle rechten voorbehouden
QSG_Primo_by_Doro_406_nl_A3(A7)_v1.0
Dutch
Version 1.0
1313
Specicaties
Netwerk:
GSM 900/1800 MHz
Afmetingen:
102 mm x 50 mm x 20 mm
Gewicht:
115 g
Batterij:
3,7 V/1050 mAh Li-ion-
batterij
Omgevingstempe-
ratuur bij werking:
Min: 0 °C (32 °F)
Max: 40 °C (104 °F)
Omgevingstempe-
ratuur bij opladen:
Min: 0 °C (32 °F)
Max: 40 °C (104 °F)
Opslag-
temperatuur:
Min: -20 °C (-4 °F)
Max: 60 °C (140 °F)
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en
fouten.
NL
BELANGRIJK!
Gebruik alleen geheugenkaarten die geschikt
zijn voor dit toestel. Geschikt kaarttype:
microSD, microSDHC.
Bij het gebruik van ongeschikte kaarten
kunnen de kaart, het toestel en de gegevens
op de kaart beschadigd raken. Afhankelijk
van het land is in sommige telefoons al een
geheugenkaart geïnstalleerd.
4. De batterij plaatsen
(verplicht)
Druk de batterij in
het batterijvak,
waarbij u ervoor
zorgt dat de drie
contacten van de
batterij de drie veercontacten in het
batterijvak raken.
5. Plaats het deksel terug en schuif het deksel
omhoog om het goed te sluiten.
Als de batterij bijna leeg is en de telefoon nog
steeds ingeschakeld is, knippert het lege-batte-
rijsymbool en klinkt er een alarmsignaal om de
batterijtoestand aan te geven. Om de batterij
weer op te laden sluit u de netvoedingsadapter
aan op de micro-USB-connector aan de linker
zijkant van de telefoon.
Ook kunt u de telefoon in de houder plaatsen
die is aangesloten op de netvoedingsadapter via
de USB-kabel.
Tijdens het opladen brandt het rode led-lampje.
Het batterijlaadpictogram beweegt tijdens het
opladen (zichtbaar in de rechterbovenhoek van
het display). Het duurt ongeveer 3 uur om de
batterij volledig te laden. Als de batterij volledig
opgeladen is, houdt het pictogram op met
bewegen.
De telefoon inschakelen
Houd de rode knop op de telefoon
minimaal 2 seconden ingedrukt om de telefoon
in of uit te schakelen.
Als de simkaart geldig is, maar met een pincode
(Persoonlijk Identicatienummer) is beveiligd,
wordt
PIN invoeren
weergegeven.
Voer de pincode van de simkaart in en druk
op
OK
( linksboven op het toetsenbord).
Wis met
Wissen
( rechtsboven op het
toetsenbord).
De taal instellen
De standaardtaal voor het telefoonmenu wordt
door de simkaart bepaald. U kunt altijd overs-
chakelen naar een andere door de telefoon
ondersteunde talen.
1. Druk op
Menu
â
Instellingen
â
OK
.
2. Selecteer
Telefooninstellingen
â
OK
.
3. Selecteer
Taal
â
OK
.
4. Selecteer de gewenste taal in de lijst â
OK
.
Een oproep beantwoorden
1. Druk op of
Beantwoorden
om de
oproep aan te nemen of druk op
Verwer.
om
de oproep te weigeren (bezettoon).
U kunt ook op drukken om de oproep
meteen te weigeren.
2. Druk op om de oproep te beëindigen.
Een contactpersoon aan het telefoon-
boek toevoegen
1. Druk op
Menu
â
Telefoonboek
â
OK
.
2. Selecteer
Contact toevoegen
â
OK
.
3. Kies of u de contactpersoon op de simkaart
of op de telefoon wilt opslaan.
4. Voer een naam in voor de contactpersoon.
5. Druk op .
6. Voer het telefoonnummer en het netnummer in.
7. Druk vervolgens op
Opties
â
Opslaan
â
OK
.
Tip: Gebruik voor internationale nummers altijd
een
+
vóór het landnummer voor een optimale
werking van het telefoonboek, ook als u in het
buitenland bent.
Druk tweemaal op de knop
*
om het inter-
nationale netnummer
+
in te voeren.
Snelkiezen (M1,M2,M3)
NB De contactpersonen voor de snelkiestoetsen
moeten al in het telefoonboek opgeslagen zijn.
M1, M2 en M3 instellen
1. Druk op
Menu
â
Telefoonboek
â
OK
.
2. Selecteer een contactpersoon voor toets
M1,
M2
of
M3
.
3. Druk op
Opties
â
Naar sneltoets kopieren
â
OK
.
4. Selecteer lijn
M1, M2
of
M3
â
Opslaan
.
5. Bevestig
Opslaan?
met
Ja
.
Noodoproepen
Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u
altijd een oproep naar de hulpdiensten maken
door het noodnummer in te voeren, gevolgd
door .
Sommige netwerken aanvaarden oproepen naar
hulpdiensten zonder geldige simkaart. Neem
contact op met uw serviceprovider voor meer
informatie.
NB Beltegoed is NIET nodig, maar de simkaart
moet geregistreerd en geactiveerd zijn.
De tijd en datum instellen
1. Druk op
Menu
â
Instellingen
â
OK
.
2. Selecteer
Tijd en datum
â
OK
.
3. Selecteer
Tijd/datum instellen
â
OK
.
4. Voer de tijd in (UU:MM) â .
5. Voer de datum in (DD/MM/JJJJ) â .
6. Selecteer
OK
.
Bellen
1. Voer het telefoonnummer in, inclusief het
netnummer. U kunt cijfers wissen met
Wissen
.
2. Druk op om het nummer te kiezen.
Druk op
Afbreken
om de oproep te
annuleren.
3. Druk op om de oproep te beëindigen.
Tip: Gebruik voor internationale nummers altijd
een + vóór het landnummer voor een optimale
werking van het telefoonboek, ook als u in het
buitenland bent.
Druk tweemaal op de knop
*
om het interna-
tionale netnummer
+
in te voeren.
Noodnummers zijn uitsluitend bedoeld voor
dringende hulp en mogen alleen in geval van
nood worden gebeld. Maak geen misbruik van
de noodnummers, omdat iemand die echt in
nood is hierdoor mogelijk de hulpdiensten niet
kan bereiken.
Volumeregeling
Gebruik de zijknoppen
+/-
om het geluidsvolume
tijdens een oproep aan te passen. Het volume
wordt op het display aangegeven.
Tekst invoeren
Teken selecteren
Druk herhaaldelijk op een cijfertoets totdat
het gewenste teken wordt weergegeven.
Wacht enkele seconden (totdat de blauwe of
gele achtergrond van het teken verdwenen
is) voordat u het volgende teken invoert.
Speciale tekens
Druk op
*
om een lijst met speciale tekens
weer te geven.
Selecteer het gewenste teken met
*
of
#
(om naar links en rechts te bewegen) en druk
op
OK
om in te voeren.
De cursor binnen de tekst verplaatsen
Gebruik de toetsen / om de cursor
binnen de tekst te verplaatsen.
Hoofdletters, kleine letters en cijfers
Druk op
#
om de invoermodus te kiezen.
Het pictogram linksboven op het display geeft
de invoermodus aan.
Primo
406
Instructies
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Werkt een klasieke grote simkaart in de doro primo 406? Gesteld op 17-8-2020 om 04:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan nergens vinden hoe ik het geluid van open en dicht doen van de gsm uit te schakelen word er gek van ??wie weet hoe ?
  En ook andere beltonen vind ik niet ?? Gesteld op 3-7-2020 om 21:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste , we hebben deze week een Doro primo 406 gekocht voor mijn moeder en deze vandaag ingesteld, maar als ze ons belt of wij haar verstaan we niet eens wat ze zegt het kraakt langs alle kanten , zij verstaat ons wel, kunnen jullie hiermee even helpen aub?
  grtjs KArine Gesteld op 20-6-2020 om 20:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik zoek een primo doro met WhatsApp erop, heeft deze dat ook, met vriendelijke groet Tonneke Gesteld op 3-6-2020 om 14:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • doro primo 406 hoe kan foto's doorsturen naar iemand of hoe kan ik ze op fb zetten? geen uitleg over wekker zetten? Spijtig geen uitleg over die zaken in handleiding. kan de beltoon veranderd worden of geluid als er bericht binnen komt? grtn Gesteld op 16-5-2020 om 16:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Gsm primo 406 gekocht bij vandenborre komt steeds op storing bij het opladen wat kan ik doen? Gesteld op 16-4-2020 om 15:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • HOE KAN IK BIJ GSM HEB JE KNOPJE TOT 3 NRS ,1 en 2 en 3 resetten om 2oude nrs te vervangen en 2andere nrs in steken Gesteld op 2-4-2020 om 14:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het blauw lichtje van doro Primo 406 blijft pinken wat doen? Gesteld op 26-3-2020 om 11:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan niet bellen of sms'en met nummers uit telefoonlijst. Gesteld op 25-3-2020 om 10:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het postvak is vol. Ik probeer in Oproepgeschiedenis; via Gesprekdlog wissen Alle gesprekken te wissen door op enter te drukken. Geen reactie Gesteld op 6-3-2020 om 11:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik hoor de persoon aan de andere kant van de lijn niet. Welke instelling moet ik gebruiken ? Gesteld op 28-2-2020 om 18:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ben mijn pincode vergeten van gsm primo by doro,kan ik de gsm resetten?
  Gesteld op 21-2-2020 om 13:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het lukt niet om de simkaart in gsm primo by doro in te brengen,wat doe ik verkeerd? Gesteld op 5-2-2020 om 19:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het lukt niet om de simkaart in te brengen in gsm primo by doro,wat doe ik verkeerd? Gesteld op 5-2-2020 om 19:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik nummers van mailbox op simkaart zetten ??? GRTN Gesteld op 23-1-2020 om 11:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn primo 406 geeft geen geluid weer als ik opgebeld word. alle andere functies werken normaal. Het toestel staat aan op maximum geluid, maar rinkelt niet. Als er iemand raad weet, dan hoor ik het graag van u. . Gesteld op 17-1-2020 om 08:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn toestel gaat niet over wanner ik gebeld word
  Gesteld op 17-1-2020 om 08:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik word gebeld, ik neem op, mijn oproeper hoort mij, ik hem niet.
  ik druk op handfree en krijg hem verterkt.
  Wat doe ik om hem norm Gesteld op 15-1-2020 om 16:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Blauw lampje blijft oplichten zelfs na gemiste oproepen gewist te hebben Gesteld op 9-12-2019 om 14:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • er staat nergens in de handleiding hoe de camera te gebruiken en hoe de beelden terug te zien zijn Gesteld op 8-11-2019 om 14:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar kan ik de simkaart vinden of moet ik er een kopen? Gesteld op 8-11-2019 om 00:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • GSM belt en als ik opneem kan ik de beller horen, maar de beller hoort mij niet. Waaraan kan dat liggen en wat kan ik doen

  Gesteld op 23-10-2019 om 13:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de nummerherkenning van het gsm toestel DORO PRIMO 406 inschakelen.
  Dit toestel zend het nummer niet automatisch mee naar een vast toestel met nummer herkenning of naar een andere gsm of smartphone waar het nummer dat belt niet voorgeprogrammeerd staat in de opgebelde smartphone of gsm. Gesteld op 7-10-2019 om 22:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik het deuntje bij het openen en sluiten van gsm afzetten Gesteld op 24-9-2019 om 11:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het openen of dichtklappen van de primo by doro 406 steeds een toontje afspelen, hoe kan ik dat uitschakelen. Gesteld op 22-8-2019 om 13:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het openen en sluiten van m'n toestel, gaat er telkens een deuntje af, hoe kan ik dat uitschakelen. Gesteld op 22-8-2019 om 13:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan mijn toestel een inkomend gesprek beginnen bij het openen ervan zonder op de groene knop te drukken?? Gesteld op 13-8-2019 om 17:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Juist een een doro primo 406 gekocht. Hoe kan ik een andere beloon instellen? Gesteld op 27-5-2019 om 17:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • IK GSM TOESTEL LATEN VALLEN ,NU KOM ER ALLEEN PRIMO BY DORO OP HET SCHERM? WAT KAN IK DOEN,? Gesteld op 6-4-2019 om 18:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe plaats ik de sim card in een domo 2414. Het plaatje wil niet omhoog, zodat ik de sim card er niet kan insteken.. Gesteld op 30-3-2019 om 14:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij de doro Primo 406, is mijn vraag het volgende is er een mogelijkheid om in het telefoonboek apart het geheugen van de simkaart of het geheugen van de telefoon te gebruiken? Gesteld op 17-3-2019 om 19:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo beste,ik zet mijn bleutoot op mijn gsm aan in mijn auto wil ik de verbinding maken maar er word een code gevraagd,welke?op mijn gsm komt verbinding maken met mij auto maar het lukt niet.groeten Gesteld op 20-2-2019 om 13:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bezit een toestel primo by door 406 M1 is al met een nr ingevulddoch deze wil ik annuleren en vervangen. Gesteld op 23-1-2019 om 11:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan je in dit model de beltonen (ringtoon) veranderen? (primo 406).
  Kunnen foto's enkel via bluetooth overgezet worden naar de computer of bestaat er ook een kabeltje voor. Gesteld op 2-1-2019 om 16:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De GSM primo /doro heeft 3 sneltoetsen hoe kan ik die instellen? Gesteld op 19-12-2018 om 20:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat betekent het icoontje op de display wat lijkt op bezinepomp met vraagteken= Gesteld op 6-12-2018 om 10:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op de primo 406 staat aangegeven ‘NOODSITUATIE..
  De telefoon krijgt geen verbindingen en reageert niet meer.
  Hoe op lossen?

  Gesteld op 9-10-2018 om 09:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo kan je met dit toestel een beantwoorden door gewoon de klep open te klappen?
  m.a.w zonder op de groene toets te drukken Gesteld op 8-10-2018 om 11:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ga naar menu instellingen, belinstellingen, onderaan: geavanceerde instellingen, antwoordmodus: keuze bovenaan: 'antwoord dekken' aanvinken (slechte vertaling) Geantwoord op 24-10-2018 om 19:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • goedendag, kun je met de doro met één toets naar je berichten gaan ? Gesteld op 18-9-2018 om 21:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik zou de stille modus willen uitschakelen van mijn Doro Primo 406 staat niet in de handleiding, ook de grote letters wil ik inschakelen en dan nog de toontjes wil ik kiezen van de beltoon en van de berichtentoon. Ik denk dat het via instellingen is maar vind het niet.
  Gesteld op 18-9-2018 om 17:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Berichten worden niet verzonden, bijven in postvak uit. Kan ook niet bellen. Krijg boodschap persoon in gesprek Gesteld op 17-7-2018 om 17:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik bij een binnenkomende oproep het aantal rings verhogen. Nu stopt het bellen na ongeveer 5 seconden. Dit is veel te snel voor oudere mensen. Ik zou dit graag wijzigen in bvb. 2 minuten alvorens de voicemail inschakelt. Gesteld op 12-7-2018 om 15:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ook als de batterij volledig is opgeladen en het blauwe ledje brandt om dit aan tegen blijft het rode ledje branden. Is dit normaal ? Gesteld op 4-7-2018 om 21:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de wekker instellen op dit toestel . Het staat niet in de handleiding Gesteld op 4-6-2018 om 12:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik een nieuwe (liefst jazz-) ringtoon/beltoon downloaden/instaleren? Gesteld op 3-6-2018 om 14:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij het open en hezt sluiten van het apraat krijg ik een melodie.
  Hoe moet ik deze verwijderen ? Gesteld op 2-4-2018 om 12:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • gelieve mijn e-mail uit uw bestand te verwijderen,met dank.

  Om veiligheidsredenen. Gesteld op 26-3-2018 om 15:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij het openzen en hezt sluitzn van het apraat krijg ik een melodie.
  Hoe moet ik deze verwijderen ? Gesteld op 26-3-2018 om 15:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het openen en dichtdoen van het toestel hoor je een geluid, een tune. Hoe kan je dit afzetten? Gesteld op 29-1-2018 om 22:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan geen ontvangende gesprekken voeren, uitgaande lukt wel. Hoe los ik dit op? Gesteld op 5-1-2018 om 18:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het blauwe lichtje blijft bran den gedurende het opladen Gesteld op 3-1-2018 om 09:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • KAN JE HET BLAUWE LICHTJE VOORAAN GSM OOK UITZETTEN,
  Gesteld op 1-9-2017 om 22:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Reden dat het blauwe lampje brandt, is dat er een oproep is geweest. Als je de gemiste oproep wist, dan gaat het blauwe lampje uit.
   Hopelijk werkt het.
   Rosane Geantwoord op 5-9-2017 om 15:56

   Waardeer dit antwoord (22)Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn GMS toestel verbinden met de autotelefoon geplaatst in een Quashquai Acenta? Gesteld op 12-5-2017 om 16:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Doro Primo 406 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Doro Primo 406 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info