Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
Primo 366
Code : 001406359
Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le
produit à un tiers.
Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
NOTICE
Conrad sur INTERNET
www.conrad.fr
Version 02/16
Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et
tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et
le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !
Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole
indiqué ci-contre signalant l’interdiction de les jeter aux ordures ménagères.
Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous
pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre com-
mune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !
Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l’environnement !
Note de l’éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001
SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies,
microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de
l’éditeur.
Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les
différents menus et paramètres de l'appareil.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.
Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777
© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/02-16/EG
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe wordt een nummer ingesteld op de toetsen M1 of M2? Gesteld op 18-8-2020 om 09:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Eerst Uw telefoonnummers opslaan in Uw telefoonboek. Dan Menu -Telefoonboek-OK
   Selecteer het contact dat U wil op M1 plaatsen- druk op M1 -selecteer M1 opslaan Afsluiten met JA. Doe hetzelfde voor de M2 Geantwoord op 19-8-2020 om 11:48

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe kan ik het voicemailbericht dat ik insprak om terug te bellen wijzigen? Gesteld op 31-7-2020 om 09:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In de handleiding wordt nergens melding gemaakt hoe men foto's maakt en opslaat.
  Dat kan toch niet!! Gesteld op 14-7-2020 om 17:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan geen berichten versturen.blijven in postvak uit staan Gesteld op 30-3-2020 om 16:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb telefoon Primo 366 gekocht bij van de Borre Woon in een app gebouw en heb geen ontvangst daar
  Moet buiten gaan staan Met mijn eerdere GSM geen probleem Bij van de Borre en Base ( telenet ) wijst men naar elkaar Bij van de Borre mag ik hem laten repareren, duurt 3 weken. Begrijpt dit niet goed Is nieuw geleverdtoestel met kennelijk defect WAAROM GEEN NIEUW TOESTEL ?
  , Gesteld op 11-12-2019 om 13:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zou graag toetsen M1 en M2 gebruiken, hoe doe ik dat Gesteld op 11-9-2019 om 16:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heb deze morgend mijn gsm laten vallen alles terug gestoken maar krijg alleen noodnummer te zien Gesteld op 23-8-2019 om 17:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Plots onbruikbaar. Op het scherm een afbeelding en SOS. Geen enkele toets reageert. Wat nu?
  Mail naar : everaerts.nicole@telenet.be Gesteld op 6-8-2019 om 17:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Probeer u gegevens op te slaan op uw sim kaart . Ga daarna naar fabrieksinstellingen . Sluit de gsm af en start opnieuw op Geantwoord op 6-8-2019 om 19:23

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • links boven blauwe lichtje brandt .
  nr 32473740788 verschijnt en ik kan dit niet verwijderen .
  Er staat downloden . ik wil dit niet en ik kan niets vinden om te verwijderen .
  Hoe moet ik dit oplossen ?

  Dank Gesteld op 5-2-2019 om 17:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • gebruik organisator kalender, hoe vul je op een bepaalde dag in wat er te gebeuren staat Gesteld op 17-10-2018 om 12:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er werd een foto doorgestuurd langs SMS maar kan die niet openen omdat er onvoldoende geheugen is hoe sluit ik de sms Gesteld op 16-9-2018 om 20:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de beltoon veranderen bij doro primo 366? Gesteld op 24-6-2018 om 12:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wens telefoonnummers in te brengen op de toetsen M1 en M2 Gesteld op 13-5-2018 om 13:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan iemand me helpen,
  Tot vanmiddag functioneerde mijn 'primo 366' goed.
  Nu verschijnt op het beeldscherm een plant!
  Maar helaas kan ik geen enkele oproep maken, de toetsen reageren niet,
  bijgevolg onbruikbaar geworden kan niet ontvangen of verzenden.
  Wat moet ik doen?
  Gesteld op 12-1-2018 om 22:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Primo Doro 366
  Deze senioren gsm gisteren aangekocht voor moeder die 3 weken in rusthuis is.
  De noodoproep is dus nu nog niet echt nodig, maar heb die toch proberen te activeren, wat helaas niet gelukt is.
  Nochtans stap voor stap de gebruiksaanwijzing gevolgd.
  Kan ik met het toestel binnen 2 weken al terug naar de winkel ?
  Bedankt
  Mvg
  Gesteld op 13-9-2017 om 12:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Doro Primo 366 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Doro Primo 366 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info