• Bij het testen van de alarmknop voor de voorgeprogrammeerde noodnummers hield ik de alarmknop lang ingedrukt en kwam toen in een m.i. misleidend pop up menu met de vraag: wilt u noodoproep gebruiken ja of neen? Toen ik op "ja"drukte werd ik doorgeschakeld naar de landelijke meldkamer van 112 terwijl ik verwachtte het eerste van de door mij geprogrammeerde noodnummers aan de lijn te krijgen. Een niet beoogde oproep aan 112 dus.
    De vraag in het pop up menu moet m.i. duidelijker gesteld zijn nl : wilt U 112 bellen? Ja of neen?
    In de handleiding van mijn Doro easy 612 staat hierover niets vermeld of kijk / lees ik niet goed?

    Gesteld op 31-10-2016 om 19:34 in forum Doro PhoneEasy 612 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info