• Klopt het dat bij opladen het rode signaal knippert?

    Gesteld op 5-8-2014 om 17:37 in forum Doro PhoneEasy 612 Misbruik melden
    • ik heb mijn toestel amper een maand - eysyphone 612 , ook ook bij mij knippert het rode lichtje bij het opladen. Heb ik een goede aankoop gedaan? Ik betwijfel het want ik zit met meerde " instellingsvragen die mij in de handleiding geen voldoenig geven, veel te ingewikkeld, jammer, niet voor senioren het eenvoudig interessant toestel. Geantwoord op 6-8-2014 om 00:36

      Waardeer dit antwoord (13) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info