• Mijn vader gebruikt sinds enige tijd een Doro PhoneEasy 100w toestel. Het belsignaal is vrij kort. Na 3x overgaan wordt beller al doorgeschakeld naar de voicemail. Mijn vader is slecht ter been en is daarom vaak te laat om op te nemen. Weet iemand of het mogelijk is instelling van het toestel te wijzigen zodat beller later (bijv. na 6x overgaan) naar voicemail wordt doorgeschakeld? Ik heb het niet kunnen vinden in de gebruikshandleiding. Vraag daarom jullie hulp.

    Gesteld op 28-3-2016 om 18:13 in forum Doro PhoneEasy 100w Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info