• ik heb sinds een aantal jaren een broodbakmachine"domo b3970" hoe kan ik de aandrijfriem vervangen

    Gesteld op 15-12-2019 om 19:32 in forum Domo B-3970 Misbruik melden
    • Ja alles moet los van je broodmachiene want die aandrijfriem zit vanonder wat jammer is dus alles eruit en goed kijken hoe je dat doet voor weer alles in elkaar de zetten zeker een foto maken voor alle kabels dat je weer alles in orde krijgt .onlangs gedaan van een broodmachien plus min 20 min werk en het was de éérste keer dat ik deed maar ik ben heel heel handig. Grt Olivier Geantwoord op 25-3-2020 om 14:25

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info