• Heb mijn broedmachine enkele jaren niet meer gebruikt en de aandrijfriem is volledig verduurd denk ik ... Er vallen allemaal kleine stukjes rubber onder de machine uit ... Nu wil ik graag de aandrijfriem vervangen maar krijg alleen de gewone schroeven uit de onderkant en niet de speciale schroeven waarvoor een speciale schroevendraaier voor nodig is ! Hoe krijg ik de onderkant er vanaf aub ???

    Gesteld op 19-10-2017 om 09:34 in forum Domo B-3970 Misbruik melden
    • Ik heb ze los gekregen door 2 minischroevendraaiers naast mekaar te zetten, je zou ook uit het midden een stukje kunnen wegbreken zodat je het gewenste model schroevendraaier krijgt Geantwoord op 8-3-2021 om 13:08

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info