• De kneedhaak blijft in het brood zitten als het brood klaar is. Hoe verwijder ik die kneedhaak.
  Nu zit er een groot gat in het brood

  Gesteld op 7-4-2016 om 23:05 in forum Domo B-3970 Misbruik melden
  • Na de laatste kneding op 1u55 van het einde de kneedhaak uit het deeg nemen en dan deeg terug laten verder rijzen en bakken en klaar is kees mvg Geantwoord op 12-4-2016 om 15:38

   Waardeer dit antwoord (18) Misbruik melden
  • Zie 12-04-2016 bljkbaar gewoon uit het deeg trekken. Vreemde gang van zaken.
   Als je een kort programma gebruikt, zal je moeten blijven kijken tot de machine klaar is met kneden. Dan de kneedbal eruit nemen en de haak eruit trekken.
   Kneedbal terug er verder gaan.
   Onlogisch maar blijkbaar de enige oplossing Geantwoord op 30-5-2016 om 18:47

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info