• de verf van mijn kneedhaak is er stilaan aan het afschilferen. Dat komt dan in mijn brood terecht. Is dat niet supergiftig? Is er geen broodbakmachine waar bij dit niet gebeurt?

  Gesteld op 13-3-2015 om 18:35 in forum Domo B-3970 Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem met mijn deeghaken van mijn domo machine. De fabrikant noemt dit een normale vorm van slijtage, en noemt ook dat olijfolie agressief is voor de menghaken.

   Ik heb al meerdere merken broodbakmachines gekocht en nog van geen enkele ging de verf afschilferen.

   Ik trek dus de nodige conclusies! Geantwoord op 4-7-2016 om 22:03

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info