• Ik heb een oude Domo 1000. Dat machine is al een tijd niet gebruikt geweest en nu gebruik ik het maar het brood gaat niet gemakkelijk uit de bakvorm en bovendien heeft het brood langs de zijkant een grijze kleur en smaakt het naar metaal (de bakvorm geeft dus af volgens mij).
    kan dit ? En wat kan ik er aan doen ?

    Gesteld op 24-11-2011 om 10:56 in forum Domo B-3970 Misbruik melden
    • ook ik ben op zoek naar de handleiding van de B1000. hebben jullie die. graag zou ik hem willen hebben carinavisser58@gmail.com Geantwoord op 31-12-2013 om 11:06

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info