• Hoe kan ik mijn tablet model 759 van testaankoop ontgrendelen er komt alleen de datum en klavier van cijfers en letters de letters kan ik niet aantikken alleen de cijfers ik herinner mij niet dat ik een cijfer code heb ingegeven heb al verschillende code gebruikt zonder resultaat

    Gesteld op 8-9-2018 om 11:35 in forum Diversen Tablet pc Misbruik melden
    • Na het opstarten van deze tablet verschijnt er op het scherm een slotje in een cirkel , wel gewoonweg met duim en wijsvinger op het slotje gaan en beide vingers open reiken en je komt terecht in het startpagina . Zo simpel is dat . Geantwoord op 17-4-2020 om 20:51

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info