• Geachte Neff,
    Wij hebben een keramische kookplaat de Neff GmbH serie E-Nr. T1892NO typ ETT9074N.
    Wat is er gebeurd: Bij het koken bleef een pan vast zitten op de kookplaat. We hebben daarna de kookplaat en pan af laten koelen met de hoop dat de pan los zou laten. Helaas hoorde wij daarna een klap de pan was los maar de kookplaat gescheurd en zat er een gat in. Het restant zat aan de onderkant van de pan. Wij waren verbijsterd bij het zien. Het stuk glas wat nog aan de onderkant van de pan zit is met geen mogelijkheid los te krijgen, Wij zeiden verbaasd tegen elkaar: Is dit nou NEFF??
    Heel graag zou ik willen dat u contact opneemt met emailadres hfvanessen@telfort.nl om nader af te spreken hoe dit opgelost gaat worden.

    Met vriendelijke groet, HF. van Essen Oude Postweg 16 ,3711 3711 AH Austerlitz tel. 0343 491 139 of 06 22364672

    Gesteld op 6-3-2016 om 23:04 in forum Diversen Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info