• mijn 1855 speelt elk album apart af. hoe krijg ik 1 complete lijst van alle nummers (ong 400) die er op staan ?

  Gesteld op 13-6-2010 om 13:19 in forum Difrnce mp1855 Misbruik melden
  • koppel hem aan je pc, kijk welke drive letter hij heeft gekregen
   klik op uitvoeren
   vul in CMD
   type dan in de driveletter en :
   druk op Enter
   type in dir *.* /s
   De inhoud rolt nu over je scherm, dat is niet handig want je wilt het in een bestandje hebben, dit kan door het volgende in te typen
   dir *.* /s >inhoud.txt en druk op enter
   Je krijgt nu in de root van je MP1855 een tekst bestandje met de gehele inhoud van je MP1855
   met een beetje creativiteit in b.v. Excel kun je er een mooi lijstje van maken.
   Succes.
   PS bovenstaande is van toepassing op alle windows versies, in ieder geval t/m xp, maar ik denk dat het in vista en 7 ook wel werkt. Geantwoord op 30-9-2010 om 23:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info