• Ik heb al een poosje een Difrnce MP1851-4GB en het beviel prima, totdat opeens alleen de eerste 10-15 secondes van mijn liedjes wordt afgespeeld, daarna springt hij over op het volgende nummer, weet iemand hoe je dit kan verhelpen?

    Gesteld op 23-2-2016 om 21:25 in forum Difrnce mp1850 Misbruik melden
    • Je moet een liedje afspelen dan menu indrukken, dan het eerste doorloopmodus nemen en dan moet je op normaal zetten, dan zie je linksbovenaan een n verschijnen Geantwoord op 2-4-2016 om 14:15

      Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info