• De handleiding is bij lange na niet compleet, ik wil bijvoorbeeld bepaalde nummers laten herhalen en er zit een herhaal functie op het toestel, die heb ik ingevuld, maar hij herhaalt niets. Er staat bij de herhaal functie ook niet uitgelegd wat de bedoeling is van de herhaal functie. En zo zijn er nog veel meer functies die niet eens in de handleiding genoemd worden.
    Verder kom ik wel gemakkelijk bij de hoofd catalogus uit, maar hoe ik bij een ander menu moet komen met de doorloopfuncties / EQ ??/ / en snelheidsaanpassingen dat lukt me alsmaar niet, dat ben ik nu al 4 weken aan het uitzoeken en staat ook niet in de handleiding. Kortom ........

    Gesteld op 23-10-2018 om 19:24 in forum Difrnce MP1851 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info