Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
Gebruikershandleiding
Bluetooth MP4-speler
Modelnummer: MP1811
*ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS AU
NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn speler is opgehouden met werken.
  Heb geprobeerd op te laden, en resetten, niks gebeurt, nada. Gesteld op 5-3-2019 om 18:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • je ne sais pas recharger le lecteur et ma batterie est vide pouvez vous m aider Gesteld op 20-2-2019 om 09:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn speler werkt niet zelfs na het opladen. en erna krijg ik het nier meer uit en is is de batterij plat
  Gesteld op 16-1-2019 om 16:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat is er aan de hand als er een rood lampje brand
  Gesteld op 16-8-2018 om 11:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik stel het volume in op 9 en nummer erna staat hij op 14 wat te hard is voor mij en hierop blijft staan en als je hem weer op negen zet gaat hij na dat nummer weer naar 14 Gesteld op 23-4-2018 om 16:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kleinzoontje heeft mp 3 Difrnce MP. Na 10 seconden houdt de muziek op en gaat door naar het volgende nummer.
  Er zit geen shuffle op, dus dat is het niet.
  Handleiding geeft geen antwoord.
  Wie kan ons helpen
  Oma Mar en Jesse Gesteld op 8-3-2018 om 17:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb mijn MP4-speler al een hele tijd niet meer gebruikt. Nu wil ik er opnieuw muziek op zetten, maar de computer (update Windows 10 gehad...) herkent hem niet meer. Kan ik dit oplossen? Gesteld op 19-4-2016 om 21:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik op me mp4 muziek wil zetten sluit ie hem aan en staat dat op de mp4 zelf, maar nu start hij zelf gwn op en doet niks en op de pc vindt hij niks? help me alstublieft Gesteld op 19-8-2015 om 15:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe lang duurt het voordat de batterij opgeladen is? Gesteld op 19-7-2015 om 16:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de muziek veder laaten gaan dan 10 secondes Gesteld op 11-5-2015 om 13:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Difrnce MP1811 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Difrnce MP1811 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info