• Watch wil niet meer koppelen met bluetooth. app vernieuwd etc geen verbinding meer mogelijk bleutooth op gsm ziet watch wel maar wil niet koppelen.

    Gesteld op 14-1-2019 om 18:56 in forum Denver SW-160 Misbruik melden
    • Ik had hetzelfde met de Denver SW 160. Mijn gsm is een LG6 . Apparaat werd herkend,maar koppelen ging niet. Er moet eerst een update op het horloge worden gedaan. Ik heb mijn oude LG 4 gepakt en daarmee gekoppeld. Dat wilde wel. Bij instellingen horloge update uitgevoerd en alles werkt. Daarna LG6 weer gekoppeld en alles is nu ok. Geantwoord op 22-2-2019 om 21:15

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info