Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
Gebruikshandleiding
Productoverzicht
Bovenaanzicht
Achteraanzicht
Vooraanzicht
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het instellen van het WiFi wachtwoord wordt steeds afgebroken Gesteld op 26-3-2020 om 10:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb een Denver Mir-260 gekocht maar bij radio DAB+ krijg ik geen geluid, er zijn wel 16 zenders gevonden.
  Maar geen geluid Gesteld op 25-3-2020 om 20:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Graag een duidelijke gebruikshandleiding voor de internet DENVER radio cd speler: de DAB + FM RADIO MIR-260. Gesteld op 3-1-2020 om 17:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ook voor mij geldt graag een duidelijke gebruikershandleiding de bijgeleverde is zeer summier,
   Er is bv helemaal niet duidelijk hoe het toestel te verbinden met intpoernet.
   Geantwoord op 3-1-2020 om 23:05

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • Hoe maak ik met de denver mir 260 verbinding met het internet? Gesteld op 31-12-2019 om 18:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Verbinding maken met internet:
   1 Druk op de toets Menu, selecteer Configuratie - Netwerk en druk ter bevestiging op de toets OK/SNOOZE.
   2 Draai de knop SCROLL + / - om de gewenste optie in de netwerkinstellingen te selecteren en druk vervolgens op de toets OK/SNOOZE om uw instelling te bevestigen
   Geantwoord op 26-3-2020 om 11:36

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Denver MIR-260 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Denver MIR-260 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info