• Hallo, Ook hier is de denver bas-18300m aangeschaft voor mijn moeder.... Maar als je een nr. intoets wordt dit in het engels gesproken door een dame. Kan ik deze dame ook uitzetten??? en hoe??

    Gesteld op 11-9-2019 om 18:45 in forum Denver BAS-18300M Senior Phone Misbruik melden
    • Gesproken nummers:De BAS-18300M kan elk nummer dat u indrukt uitspreken. Om deze functie te activeren, selecteer Menu > Instellingen > Profielen > Overige notificatietonen> Beltoon> Menselijke stemtoon.

      Ik neem aan dat je hem via dit ook uit kunt zetten, want hij staat niet automatisch aan. (tenminste gisteren niet gemerkt bij mijn vader zijn telefoon) Geantwoord op 22-10-2019 om 15:40

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info