• Het brouwhuis is omlaag en schuin vast komen zitten. Ik krijg het met geen mogelijkheid meer los. Dit is vanzelf gegaan. Het lampje brandde dat het afvalbakje moest worden gereinigd en toen we die eruit haalde kon daarna ook de onderste afvoerbak er niet meer in terug en ook dus het deurtje niet meer dicht. Het brouwhuis was dus op onverklaarbare wijze naar beneden gezakt en nu dus schuin klem.

    Gesteld op 5-9-2014 om 13:20 in forum DeLonghi Caffe Venezia Misbruik melden
    • Je moet onderbak er niet indoen alleen maar afvalbakke waar afval koffie in komt, deurtje dicht houden, vast houden met je hand , water vullen , stekker erin dan gaat het brouwhuis omhoog naar de beginstand. dan kan je het brouwhuis eruit halen. Succes. Wij hadden het vanmorgen ook en is gelukt. We kunnen de lekkere koffie niet missen. Heerlijk. Geantwoord op 21-2-2016 om 11:35

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info