• Al enige jaren genieten wij van de Venezia. Telkens ontkalken en reinigen wij de machine, volgens voorschrift. Ook het brouwhuis, dat er de laatste tijd erg moeilijk uit te halen is, wordt door mij grondig gereinigd.
  Het laten bewegen van de pomp in dit brouwhuis, gaat de laatste weken met een verschrikkelijk piepen en gekrijs gepaard. Ik vrees dat het bewegingsmechaniek achter het brouwhuis wst onderhoud, c.q. smeermiddelen nodig heeft.
  Kunt u mij beschriven hoe ik dit moet aanpakken, waar op te letten, wat ik zou kunnen smeren en waarmee?

  Graag uw reactie naar de verder bijzonder tevreden gebruiker
  han.richters@gmail.com

  In afwachting van uw aanbevelingen en beschriving, teken ik
  Met vriendelijke groet

  Han Richters

  Gesteld op 22-12-2013 om 13:11 in forum DeLonghi Caffe Venezia Misbruik melden
  • Hebt u antwoord gekregen op uw vraag, want wij hebben tegenwoordig hetzelfde euvel. Als wij het apparaat aanzetten krijgen wij een enorme herrie te horen.

   g.nunen@kpnmail.nl Geantwoord op 31-8-2014 om 14:09

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info