• een kennis van me heeft een de Dietrich oliegestookte cv mat radiatoren type BF100 staat erop ( deze vind ik nergens op internet.
  het volgende doet zich voor na alle rdiatoren gevuld te hebben en ontlucht te hebben ook bij de ketel , de druk tussen 1 en 1,5 bar ...alles is gelijkvloers, thermostaat in de woonkamer hoog, slaat de cv zogezegd aan.
  na enige tijd slaat ie af. zonder aanwijsbare oorzaak. ik denk hetvolgende:
  de ingestelde watertemperatuur is bereikt. vanuit de kamer thermostaat komt geen " vraag" signaal.hoewel die hoog staat. en dus zou moeten vragen cq de cv zou moeten aanslaan.
  nu heb ik het vermoeden dat de Maximaal thermostaat ( als beveiliging) de zaak saboteert.
  waar vind ik die en wat kan ik doen
  graag asap antwoord want het is koud ......
  alvast bedankt ]]

  Gesteld op 11-11-2017 om 13:47 in forum De Dietrich Thermostaat Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info