Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
16/10/02
SPEICHER
1 8952-5504 Behälter geschaumt als Ersatzteil
2 8952-5500 Seitlicher Reinigungsdeckel komplett
3 9536-5613
Kontaktfeder für Tauchhülse
4 9501-3133
Dichtung für seitlichen Reinigungsdeckel
5 8958-8912
Anode komplett
6 9501-4035
Anode-Dichtung
7 9497-4525
Kunststoff Zwischenstück
8 8952-5501
Oberer Reinigungsdeckel
9 8970-5511
Dichtung 7 mm + Sprengring 5 mm
10
8952-4007
Isolation D 130
11
8952-4006
Isolation D 240
12
8958-4009
Seitlische Isolation
13 8952-8500
Sockel komplett
14 9758-1059
Verstellbarer Fuß
Verkleidung
15
8952-5513
Verkleidung komplett - weiss
16 8952-8502
Vordere Querleiste
17 8952-8517
Hinterplatte komplett
18 8952-8833
Tür komplett - weiss
19 8503-7104
Thermometer-Zwischenstück
20 8500-0014
Thermometer
21 8952-8909
Abdeckhaube -
weiss
22 8952-8802
Seitenplatte - weiss
23 8970-5501
Satz Kleinteile
24 8952-8010
Kessel-Zentrierleiste
25 8949-8834 Zierleisten
Verbindungssatz mit DTG 111 (Kolli EA10)
60 9491-8140 Manueller Entlüfter 1/2
61 9513-2253 Pumpe RS 15/65R 130 3H
62 8970-4902 Pumpenverkabelung
63 9491-4407 T-Stück 1
64 9495-0196 Stopfen GF 301 1
65 9491-4408 T-Stück 1 - 1/2
66 9491-4292 Winkel-Rückschlagklappe 1 - 3/4
67 9495-0113 Stopfen 1/2
68 9499-4121 Flexibler Rohr Lg. 1180 mm
69 9499-4123 Flexibles Winkelrohr Lg 1200 mm
70 9501-3062 Dichtung 21 x 30 x 2
71 9491-4417 T-Stück mit Mutter, 1 - 3/4
Verbindungssatz mit DTG 111 (Kolli EA 30 )
80 9536-0224 Satz Anschlusskreuze 1
81 9499-4121 Flexible Rohrverbindung Lg 1180
82 9499-4123 Flexible Rohrverbindung Lg 1200
83 9513-2253 Pumpe RS 15/65 R 130 3 H
84 8970-4902 Pumpenverkabellung
85 9491-4417 T-Stück 90° 1- 3/4
86 9491-4292 Winckel-Rückschlagklappe 1- 3/4
88 9491-8140 Manueller Entlüfter 1/2
89 9495-0113 Stopfen 1/2
90 9501-3062 Dichtung 21x30x2
91 8500-0023 Automatischer Entlüfter
92 9491-4421 Reduzierstück G 1 - G 3/8
Ref. Artikel Nr BEZEICHNUNG Ref. Artikel Nr BEZEICHNUNG
4/4
GMT 131 B
DE DIETRICH INTERDOMO
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw De Dietrich GMT 131 B bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van De Dietrich GMT 131 B in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info