Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
DVD-recorder
Afstandsbediening
RF kabel
Gebruikershandleiding
Hebt u een antenne of een
simpele kabelaansluiting?
Volg de instructies op dit blad.
Hebt u een
satellietontvanger?
Volg de instructies op dit blad.
1
Sluit het apparaat aan op de tv en op de antenne- of
kabelaansluiting zoals in de afbeelding is weergegeven.
2
Zet de DVD-recorder aan.
3
Zet de tv aan en selecteer het videokanaal waar het apparaat op
is aangesloten.
1
Sluit het apparaat aan op de tv en de satellietontvanger zoals in de
afbeelding is weergegeven.
2
Zet de tv aan en selecteer het videokanaal waar het apparaat op is
aangesloten.
3
Zet de satellietontvanger aan.
4
Zet de DVD-recorder aan en volg de instructie voor de basisinstelling
hieronder.
...of...
Sluit de basisinstelling af met de [œ,
,,]- en [ENTER]-toetsen zoals
hieronder.
Zie pagina 11-14
van de uitgebreide gebruikershandleiding voor uitgebreide aansluitingen.
Antenne- of
kabelaansluting
DVD-recorder
Antenne- of
kabelaansluting
DVD-recorder
satellietontvanger
1
Uitpakken
2
Aansluiten
3
Setup
Zenders sorteren
Als het automatisch zoeken is voltooid, worden de gevonden zenders op
weergegeven in de volgorde waarin ze zijn gevonden. Een logische volgorde
zou bijvoorbeeld zijn: Nederland 1 op 1, Nederland 2 op 2, Nederland 3 op 3,
RTL 4 op 4 en RTL5 op 5. Hoogstwaarschijnlijk is dit niet het geval.
U kunt de weergegeven zenders zelf in de
gewenste volgorde zetten. Ga daarvoor als volgt te
werk.
1
Druk op de [SETUP]-toets.
2
Selecteer met behulp van […†] ‘Instel
kanalen’.
3
Druk op [ENTER]. Op het scherm verschijnt het
menu ‘Instel kanalen’.
4
Selecteer met behulp van […†] het
stationnummer (PR) dat u wilt aanpassen. Druk
daarna op [ENTER].
5
Een popup-menu wordt weergegeven.
6
Druk op […†] om 'verplaats omhoog' of
'Verplaats omlaag' te selecteren.
7
Druk op [ENTER]. Het geselecteerde station zal
naar het nieuwe stationnummer verplaatst zijn.
Herhaal de stappen 3 en 7 om de overige zenders
te sorteren.
DVD-recorder Snelstart
DVD-recorder Snelstart
Dit is de snelstarthandleiding voor de Daewoo modellen DR-4725B - de snelste manier om met u DVD-recorder aan de slag te gaan. Volg deze eenvoudige instructies;
van het uitpakken en installeren tot het maken van de eerste opname.
Volg eerst alle stappen in deze snelstarthandleiding en kijk eventueel nog in de uitgebreide gebruikershandleiding. Als u daarna, om wat voor reden dan ook, meer
hulp nodig heeft kunt u de klantenservice waarschuwen.
Welkom 1/7
Voordat u de recorder in gebruik neemt,
moet u eerst de installatie- wizard
voltooien.
Volgende Sluiten
ENTER SETUP
Afronden 7/7
De installatie- wizard is voltooid!
Veel plezier met uw recorder.
Auto scan 4/7
Zoek automatisch naar zenders
Gevonden zenders :1
1%
Instel kanalen 5/7
Naar boven Verplaatsen
Naar beneden Verplaatsen
Verw.
Verander
NeeNAAM
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
Annuleer
Klok instelling 6/7
Stel de tijd in.
Datum: Tijd:
31 / 08 / 2010 01 : 50 : 42
Vorig
Volgende Sluiten
ENTER
MENU
SETUP
Vorig
Volgende Sluiten
ENTER
MENU
SETUP
Volgende Vorig
ENTER
MENU
Taal OSD 2/7
Kies een menutaal.
Vorig
Volgende Sluiten
ENTER
MENU
SETUP
Italian
German
Dutch
Portugues
Land instellen 3/7
Selecteer het land waar u woont.
Luxemburg
Nederland
Italië
Ierland
Vorig
Volgende Sluiten
ENTER
MENU
SETUP
Installeren
Handmatig Instel
Autom. instellen
Klok instelling
Instel kanalen
Installeren > zenders aanpassen
No. NAAM
01 - - - -
02 - - - -
03 - - - -
04 - - - -
05 - - - -
06 - - - -
Bevestig Terug
Sluiten
ENTER MENU
SETUP
Bevestig Terug
Sluiten
ENTER MENU
SETUP
Installeren > zenders aanpassen
No. NAAM
99 - - - -
01 - - - -
02 - - - -
03 - - - -
04 - - - -
05 - - - -
Bevestig Terug
Sluiten
ENTER MENU
SETUP
Naar boven Verplaatsen
Naar beneden Verplaatsen
Verander
Verw.
DW-R7711D-JL-I(NL)-q 2008.1.25 8:37 AM ˘ ` 1 mac001 1200DPI 90LPI
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Daewoo DW-R7711D bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Daewoo DW-R7711D in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info