• Ik heb een Daalderop boiler type 07.04.38.045 van 50 liter. Deze werkt op nachtstroom en tot voor kort kon ik hem ook handmatig (via een knop in de meterkast) aanzetten om hem overdag te vullen als ik meer warm water nodig was. Het lampje brandde dan ook. Echter, sinds ze bij mij slimme meters hebben geplaatst, werkt de knop in de meterkast niet meer (dit is mij gemeld) maar moet ik hem via de knoppen op de boiler zelf bedienen als ik hem overdag wil vullen. Maar die werken dus niet (meer) Het lampje brandt ook niet, 's nachts nog wel als hij hem automatisch vult. De boiler vult het water dan ook niet meer aan. Ligt dit probleem nu in de boiler of is er iets bij de installatie van de meters niet goed gegaan?

    Gesteld op 22-9-2019 om 10:37 in forum Daalderop Duo Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info